Nauczanie zdalne

zdalne nauczanie

Drodzy uczniowie/rodzice, w związku z zamknięciem szkoły, w tym miejscu mogą pojawiać się dla Waszych klas materiały zlecone przez nauczycieli do samodzielnej pracy w domu.
Ważne jest jednak, aby przede wszystkim najpierw sprawdzać informacje w naszym e-dzienniku.
W tej zakładce znajdziesz również „Informacji o sposobie i trybie realizacji zadań jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania”, linki do portali edukacyjnych, wsparcie naszego szkolnego zespołu pedagogiczno-psychologicznego, porady wychowawców świetlicy jak w tym trudnym okresie miło spędzić czas w domu, i inne ważne/mniej ważne informacje dotyczące „zdalnego nauczania” oraz tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach.

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONOWANIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM.ORLĄT LWOWSKICH W OPOLU KLASYI-III W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO OD 25.05.2020r. DO ODWOŁANIA

>>OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA DOT. KL.1-3<<

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONOWANIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. ORLĄT LWOWSKICH W OPOLU DLA KLAS IV-VIII W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO OD 25 MAJA 2020R. DO ODWOŁANIA

>>OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA DOT. KL.4-8<<

 

Wewnętrzne procedury dotyczące bezpieczeństwa funkcjonowania biblioteki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego

ZARZĄDZENIE NR 15/2019/20 DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. ORLĄT LWOWSKICH W OPOLU Z DNIA 19 MAJA2020 R.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora nr 15/2019/20

Zarządzenie w sprawie zdalnego nauczania

Załącznik do zarządzenia_14/19/20_Informacja o organizacji szkoły podczas zawieszenia zajęć

Zaświadczenie potwierdzające zawieszenie zajęć

LIST DO RODZICÓW W SPRAWIE NAUCZANIA ZDALNEGO 24.05.2020


KLASY 1

Treści nauczania - 25.03-27.03

1A  1B  1C

Treści nauczania - 30.03-3.04

1A  1B  1C

Treści nauczania - 6.04-8.04

1A  1B  1C

Treści nauczania - 15.04-17.04

1A  1B  1C

Treści nauczania - 20.04-24.04

1A  1B  1C

Treści nauczania - 27.04-29.04

1A  1B  1C

Treści nauczania - 4.05-8.05

1A  1B  1C

Treści nauczania - 11.05-15.05

1A  1B   1C

Treści nauczania - 18.05-22.05

1A  1B   1C

Treści nauczania - 25.05-29.05

1A  1B   1C

Treści nauczania - 1.05-5.06

1A  1B   1C

Treści nauczania - 8.06-10.06

1A  1B   1C

Treści nauczania - 15.06-19.06

1A  1B   1C

Treści nauczania - 22.06-26.06

1A  1B   1C


KLASY 2

Treści nauczania - 16.03-24.03

Treści nauczania - 25.03-27.03

2A  2B  2C

Treści nauczania - 30.03-3.04

2A  2B  2C

Treści nauczania - 6.04-8.04

2A  2B  2C

Treści nauczania - 15.04-17.04

2A  2B  2C

Treści nauczania - 20.04-24.04

2A  2B  2C

Treści nauczania - 27.04-29.04

2A  2B  2C

Treści nauczania - 4.05-8.05

2A  2B  2C

Treści nauczania - 11.05-15.05

2A  2B  2C

Treści nauczania - 18.05-22.05

2A  2B  2C

Treści nauczania - 25.05-29.05

2A  2B  2C

Treści nauczania - 1.05-5.06

2A  2B  2C

Treści nauczania - 8.06-10.06

2A  2B  2C

Treści nauczania - 15.06-19.06

2A  2B  2C

Treści nauczania - 22.06-26.06

2A  2B  2C


Materiały dodatkowe: 2A, 2A - rodzajniki, 2B, 2C - Dzień Ziemi


KLASY 3

Treści nauczania - 25.03-27.03

3A  3B  3C

Treści nauczania - 30.03-3.04

3A  3B  3C

Treści nauczania - 6.04-8.04

3A  3B  3C

Treści nauczania - 15.04-17.04

3A  3B  3C

Treści nauczania - 20.04-24.04

3A  3B  3C

Treści nauczania - 27.04-29.04

3A  3B  3C

Treści nauczania - 4.05-8.05

3A  3B  3C

Treści nauczania - 11.05-15.05

3A  3B  3C

Treści nauczania - 18.05-22.05

3A  3B  3C

Treści nauczania - 25.05-29.05

3A  3B  3C

Treści nauczania - 1.05-5.06

3A  3B  3C

Treści nauczania - 8.06-10.06

3A  3B  3C

Treści nauczania - 15.06-19.06

3A  3B  3C

Treści nauczania - 22.06-26.06

3A  3B  3C


KLASY 4

Treści nauczania - 16.03-24.03

Treści nauczania - 25.03-27.03

4A  4B

Treści nauczania - 30.03-3.04

4A  4B

Treści nauczania - 6.04-8.04

4A  4B

Treści nauczania - 15.04-17.04

4A  4B

Treści nauczania - 20.04-24.04

4A  4B

Treści nauczania - 27.04-29.04

4A  4B

Treści nauczania - 4.05-8.05

4A  4B

Treści nauczania - 11.05-15.05

4A  4B

Treści nauczania - 18.05-22.05

4A  4B

Treści nauczania - 25.05-29.05

4A  4B

Treści nauczania - 1.05-5.06

4A  4B

Treści nauczania - 8.06-10.06

4A  4B

Treści nauczania - 15.06-19.06

4A  4B

Treści nauczania - 22.06-26.06

4A  4B


Materiały dodatkowe: 4A, 4B (matemetyka)A, 4B (matemetyka)


KLASY 5

Treści nauczania - 16.03-24.03

Treści nauczania - 25.03-27.03

5A  5B  5C  5D

Treści nauczania - 30.03-3.04

5A  5B  5C  5D

Treści nauczania - 6.04-8.04

5A  5B  5C  5D

Treści nauczania - 15.04-17.04

5A  5B  5C  5D

Treści nauczania - 20.04-24.04

5A  5B  5C  5D

Treści nauczania - 27.04-29.04

5A  5B  5C  5D

Treści nauczania - 4.05-8.05

5A  5B  5C  5D

Treści nauczania - 11.05-15.05

5A  5B  5C  5D

Treści nauczania - 18.05-22.05

5A  5B  5C  5D

Treści nauczania - 25.05-29.05

5A  5B  5C  5D

Treści nauczania - 1.05-5.06

5A  5B  5C  5D

Treści nauczania - 8.06-10.06

5A  5B  5C  5D

Treści nauczania - 15.06-19.06

5A  5B  5C  5D

Treści nauczania - 22.06-26.06

5A  5B  5C  5D


Materiały dodatkowe: 5A, 5D (informatyka - Tomasz Kaczmarek)


KLASY 6

Treści nauczania - 16.03-24.03

Treści nauczania - 25.03-27.03

6A  6B  6C

Treści nauczania - 30.03-3.04

6A  6B  6C

Treści nauczania - 6.04-8.04

6A  6B  6C

Treści nauczania - 15.04-17.04

6A  6B  6C

Treści nauczania - 20.04-24.04

6A  6B  6C

Treści nauczania - 27.04-29.04

6A  6B  6C

Treści nauczania - 4.05-8.05

6A  6B  6C

Treści nauczania - 11.05-15.05

6A  6B  6C

Treści nauczania - 18.05-22.05

6A  6B  6C

Treści nauczania - 25.05-29.05

6A  6B 6C

Treści nauczania - 1.05-5.06

6A  6B 6C

Treści nauczania - 8.06-10.06

6A  6B 6C

Treści nauczania - 15.06-19.06

6A  6B 6C

Treści nauczania - 22.06-26.06

6A  6B 6CC


Materiały dodatkowe: 6A, 6B, 6C (technika)


KLASY 7

Treści nauczania - 16.03-24.03

Treści nauczania - 25.03-27.03

7A  7B  7C

Treści nauczania - 30.03-3.04

7A  7B  7C

Treści nauczania - 6.04-8.04

7A  7B 7C

Treści nauczania - 15.04-17.04

7A  7B 7C

Treści nauczania - 20.04-24.04

7A  7B 7C

Treści nauczania - 27.04-29.04

7A  7B 7C

Treści nauczania - 4.05-8.05

7A  7B 7C

Treści nauczania - 11.05-15.05

7A  7B 7C

Treści nauczania - 18.05-22.05

7A  7B 7C

Treści nauczania - 25.05-29.05

7A  7B 7C

Treści nauczania - 1.05-5.06

7A  7B 7C

Treści nauczania - 8.06-10.06

7A  7B 7C

Treści nauczania - 15.06-19.06

7A  7B 7C

Treści nauczania - 22.06-26.06

7A  7B 7C


KLASY 8

Treści nauczania - 16.03-24.03

Treści nauczania - 25.03-27.03

8A  8B

Treści nauczania - 30.03-3.04

8A  8B

Treści nauczania - 6.04-8.04

8A  8B

Treści nauczania - 15.04-17.04

8A  8B

Treści nauczania - 20.04-24.04

8A  8B

Treści nauczania - 27.04-29.04

8A  8B

Treści nauczania - 4.05-8.05

8A  8B

Treści nauczania - 11.05-15.05

8A  8B

Treści nauczania - 18.05-22.05

8A  8B

Treści nauczania - 25.05-29.05

8A  8B

Treści nauczania - 1.05-5.06

8A  8B

Treści nauczania - 8.06-10.06

8A  8B

Treści nauczania - 15.06-19.06

8A  8B

Treści nauczania - 22.06-26.06

8A  8B


Materiały dodatkowe: 8A 8B (EDB), 8A, 8B (WOS)


KSZTAŁCENIE I WSPIERANIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - WYCHOWANIE FIZYCZNE


Świetlica


Biblioteka


Pomoc psychologiczno-pedagogiczny


Kontakt z nauczycielami


PRZYDATNE LINKI

PORADNIK ZDALNEGO NAUCZNIA – DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW M.IN. INFORMACJE O BEZPIECZNYM KORZYTANIU Z INTRNETU

Zalecenia dla rodziców, dzieci i nauczycieli odnośnie pracy przy komputerze


MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ - NAUKA ZDLANA

Zdalne lekcje


 

telefon m

opolskie na rower mini1

logo niepodlegla

prezydent

logo minister

50 lat logo

SPONSORZY:

optim

ape

zakupy dla dzieci

nici

sopelek

ines

cermag

opole

tak czytam

pinezka

rolkowisko

maestro

zabawki

lewel logo

medikor

PATRONI MEDIALNI:

radio opole

doxa fm

tvp3

projekt

Dzisiaj 18

Wczoraj 72

Tydzień 182

Miesiąc 276

Wszystkich 407338

W tej chwili stronę odwiedza 6 gości.