Terminy na zakończenie 1 pólrocza

TERMIN

ZADANIE

11/12 grudnia

Zebrania z rodzicami

11/12 grudnia

Kiermasz świąteczny (charytatywny)

21 grudnia

Wigilie klasowe i szkolna. Jasełka - przedstawienie

23 grudnia – 1 stycznia

Zimowa przerwa świąteczna i Nowy Rok

2 stycznia

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (opieka świetlicowa dla dzieci)

Do 4 stycznia

Powiadomienie uczniów i ich rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej i nagannej

8 stycznia

Zebrania rodziców klas 8

Od 22 do 23 stycznia

Wystawienie ostatecznej oceny z przedmiotów i zachowania

24 stycznia

Rada Pedagogiczna – konferencja klasyfikacyjna

25 stycznia

Zakończenie I półrocza

28.01 – 10.02

Ferie zimowe

12/13 lutego

Zebrania z rodzicami – informacja o wynikach klasyfikacji

  Ø  Wewnątrzszkolne Ocenianie (jest elementem Statutu Szkoły) zawiera m.in. kryteria oceniania zachowania i ogólne kryteria na poszczególne stopnie (§ 79 i 81 Statutu).

Ø  O zasadach powiadamiania rodziców o ocenie śródrocznej mówi § 85 ust. 11. Oceny klasyfikacyjne śródroczne wystawione przez nauczycieli są ostateczne - § 85 ust. 10 Statutu.

 Ø UWAGA! W II półroczu tj. od 11.02 (poniedziałek) ulegnie zmianie plan zajęć.

 
 

prezydent

opolskie na rower mini1

logo niepodlegla

logo minister

50 lat logo

SPONSORZY:

optim

ape

zakupy dla dzieci

nici

sopelek

ines

cermag

opole

tak czytam

pinezka

rolkowisko

maestro

zabawki

lewel logo

medikor

PATRONI MEDIALNI:

radio opole

doxa fm

tvp3

projekt

Dzisiaj 2

Wczoraj 314

Tydzień 1019

Miesiąc 5781

Wszystkich 331146

W tej chwili stronę odwiedza 21 gości.