Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci 6-letnich

Szanowni rodzice dzieci 6-letnich. W celu dokonania jak najwłaściwszego wyboru drogi edukacyjnej dla waszych dzieci miasto Opole otwarło PUNKT KONSULTACYJN. Dyżury pełnić będą  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy, doradcy metodyczni edukacji przedszkolnej, konsultanci Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz specjaliści Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu.

Miejsce: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Opole,
ul. Powstańców Śl. 19

Data: od 1 lutego do 29 lutego 2016 r. Godziny: 15.00 – 18.00

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW

PUNKTU KONSLTACYJNEGO DLA DODZICÓW DZIECI SZEŚCIOLETNICH

1.02.2016 - poniedziałek
3.02.2016 - środa
8.02.2016 - poniedziałek
10.02.2016 - środa
15.02.2016 - poniedziałek
17.02.2016 - środa
22.02.2016 - poniedziałek
24.02.2016 - środa
29.02.2016 - poniedziałek

Ferie w mieście Opolu

Drodzy rodzice od 1 lutego rozpoczynają się dwutygodniowe ferie zimowe. Informujemy, że na stronie http://www.opole.pl/ferie-w-opolu/ znajdą państwo informacje na temat możliwości organizacji czasu wolnego dla swoich dzieci. Czas ten proponujemy zamienić na atrakcyjny wypoczynek w mieście. Imprez w Opolu jest tak dużo i tak różnych, że Miasto postanowiło dzieciom i ich rodzicom przygotować specjalną „ściągę” na okres ferii. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami.

Jednocześnie przypominam, że w celu zapewnienia opieki dzieciom miasto stworzyło możliwość uczestniczenia dzieci w półkoloniach organizowanych przez MDK Opole i MOS Opole (w dniach 20/21 stycznia szkoła sondowała potrzeby rodziców w tym zakresie). Bliższe informacje na stronach organizatorów.

Nabory do klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017

Dyrekcja PSP nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego ukazała się uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania  za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Uchwała dotyczy rekrutacji uczniów od roku szkolnego 2016/2017 - UCHWAŁA NR XIX/342/15 RADY MIASTA OPOLA Z 17 GRUDNIA 2015

Ukazała się również uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Opole  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - UCHWAŁA NR XIX/343/15 RADY MIASTA OPOLA Z 17 GRUDNIA 2015

http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2015/3169/akt.pdf

Informacja dla rodzice 6-latków

Punkt  konsultacyjny dla rodziców 6 latków podejmujących decyzję o dalszej edukacji dziecka zostanie utworzony w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Czynny będzie od 1 do 29 lutego 2016 r.

w poniedziałki i środy w godz. 15.00 – 18.00

Dyżury pełnić będą  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy, doradcy metodyczni edukacji przedszkolnej, konsultanci MODN oraz specjaliści MPPP w Opolu.

Zajęcia wspinaczkowe dla dzieci

 Wspinaczka 1

Klub Wysokogórski z Opola organizuje na naszej ściance wspinaczkowej w środy (18.00 - 20.00) i piatki (17.30 - 19.00) zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zajęcia organizowane są dla grup zorganizowanych po wczesniejszym telefonicznym umówieniu się (w miarę wolnych miejsc) lub dla dzieci pod opieką rodziców (w miarę wolnych mijsc).

Warunkiem uczestnictwa jest: zgoda rodziców (prawnych opiekunów), strój sportowy i obuwie sportowe. 

Osoba prowadząca i bliższych informacji udziela Krzysztof Kurenda tel. 503664097

 

kosmiczne zajecia

Dzisiaj 20

Wczoraj 76

Tydzień 616

Miesiąc 3327

Wszystkich 202150

W tej chwili stronę odwiedza 16 gości.