Podręczniki na rok szkolny 2016/2017

Dyrektor szkoły zgodnie z art. 22ab ust. 6 Ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oświaty podaje zestaw podręczników, które będą obowiązywać w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w roku szkolnym 2016/2017. Przypominam, że w klasach 1-3 i 4-5 uczniowie wypożyczają podręczniki z biblioteki szkolnej, również ćwiczenia przekazuje im biblioteka. Zakupują jedynie zestawy do przedmiotu: religia, język mniejszości - niemiecki, dodatkowy niemiecki i wychowanie do życia w rodzinie.

Przekazuję również wymagania co do przyborów - stroju na wf obowiazujące w klasie pierwszej tzw. wyprawkę ucznia 

ZASTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA KLAS I - VI

WYPRAWKA DLA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ 

Terminy na zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Dyrektor szkoły przedstawia terminy obowiązujące na zakończenie roku szkolnego 2015/2016

TERMIN

ZADANIE

Do 20 maja

Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach zachowania: nieodpowiedniej i nagannej

Do 24 maja

Poinformowanie uczniów o przewidywanej ocenie rocznej

Do 25 maja

Przez zeszyt kontaktów poinformowanie rodziców o pozostałych przewidywanych ocenach, w tym ocenach zachowania

Maj - czerwiec

Badanie kompetencji językowych – j.angielski kl. III,IV,V.

Badanie kompetencji z j. polskiego i matematyki kl. IV

1 czerwca

Sportowy Dzień Dziecka

Do 1 czerwca

Składanie ewentualnych wniosków o wyższą niż przewidywana ocenę, a w wypadku niedostatecznej, nieodpowiedniej i nagannej do 25 maja

13 czerwca (16.00 - 18.00)

Konsultacje dla rodziców kl. I-III, podanie informacji o ocenie opisowej.

14 - 15 czerwca

Ewentualne testy poprawkowe

16 czerwca (czwartek)

Zabawa na zakończenie nauki uczniów klas VI

16 czerwca

Apel, prezentacja laureatów i finalistów konkursów, zawodów

Do 16 czerwca

Wpisanie, do dziennika, ostatecznej oceny z przedmiotów i zachowania

Do 16 czerwca

Odwołanie rodzica od oceny opisowej

20 czerwca (godz. 15.00 – 16.30)

Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna

Do 23 czerwca

Pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się podczas ferii letnich, propozycje zajęć

23 czerwca

Zakończenie roku szkolnego klas VI  – godz. 16.30

24 czerwca

Klasy I – V godz. 9.30

27 czerwca (godz. 9.30-15.00)

Rada podsumowująca rok szkolny

Do 30 czerwca

Możliwość złożenia odwołania od wystawionych ocen rocznych

29-30 sierpnia

Ewentualne egzaminy poprawkowe

 

TERMIN

ZADANIE

Do 20 maja

Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach zachowania: nieodpowiedniej i nagannej

Do 24 maja

Poinformowanie uczniów o przewidywanej ocenie rocznej

Do 25 maja

Przez zeszyt kontaktów poinformowanie rodziców o pozostałych przewidywanych ocenach, w tym ocenach zachowania

Maj - czerwiec

Badanie kompetencji językowych – j.angielski kl. III,IV,V.

Badanie kompetencji z j. polskiego i matematyki kl. IV

1 czerwca

Sportowy Dzień Dziecka

Do 1 czerwca

Składanie ewentualnych wniosków o wyższą niż przewidywana ocenę, a w wypadku niedostatecznej, nieodpowiedniej i nagannej do 25 maja

13 czerwca (16.00 - 18.00)

Konsultacje dla rodziców kl. I-III, podanie informacji o ocenie opisowej.

14 - 15 czerwca

Ewentualne testy poprawkowe

16 czerwca (czwartek)

Zabawa na zakończenie nauki uczniów klas VI

16 czerwca

Apel, prezentacja laureatów i finalistów konkursów, zawodów

Do 16 czerwca

Wpisanie, do dziennika, ostatecznej oceny z przedmiotów i zachowania

Do 16 czerwca

Odwołanie rodzica od oceny opisowej

20 czerwca (godz. 15.00 – 16.30)

Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna

Do 23 czerwca

Pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się podczas ferii letnich, propozycje zajęć

23 czerwca

Zakończenie roku szkolnego klas VI  – godz. 16.30

24 czerwca

Klasy I – V godz. 9.30

27 czerwca (godz. 9.30-15.00)

Rada podsumowująca rok szkolny

Do 30 czerwca

Możliwość złożenia odwołania od wystawionych ocen rocznych

29-30 sierpnia

Ewentualne egzaminy poprawkowe

Wsparcie materialne dla uczniów uczęszczających w roku szkol. 2016/17 do klas pierwszych

Uchwała Rady Miasta w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych:
- Wsparcie materialne jest udzielane w formie refundacji wydatków mających na celu wyrównywanie
szans w zakresie rozwoju umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci, ponoszonych na:
1) zajęcia dodatkowe, w tym: językowe, sportowe, artystyczne i inne;
2) gry, w tym gry edukacyjne;
3) półkolonie w okresie ferii i wakacji;
4) bilety wstępu, w tym także bilety rodzinne i dla opiekunów dziecka, do instytucji nauki, kultury, sportu i rekreacji;
5) odzież i obuwie sportowe;
6) tornister, plecak i inne artykuły szkolne;
7) literaturę i czasopisma dziecięce;
8) literaturę specjalistyczną dla rodziców dotyczącą problematyki wychowania i rozwoju dziecka;
9) pomoce wspierające proces edukacyjny, w tym: atlasy, encyklopedie, instrumenty muzyczne itp.
2. Wysokość wsparcia, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 1000,00 zł dla jednego ucznia.

dobry start

Pakiet dla uczniów przyszłych klas pierwszych

Drodzy rodzice przyszłych uczniów klas pierwszych!!!

W celu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych Rada Miasta Opola podjęła dwie uchwały:

  1. Uchwała Nr XXIV/446/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych. Uchwała ta weszła w życie z dniem podjęcia.
  2. Uchwała Nr XXIV/447/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach  Programu wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w Opolu,  uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych.

W ramach "Pakietu dla Sześciolatka" po raz pierwszy organizowane będą półkolonie letnie. Wypoczynkiem objęte maja być dzieci rozpoczynające naukę w klasie I w roku szkolnym 2016/2017 oraz dzieci kończące edukację w klasie I w roku szkolnym 2015/2016. Organizatorami wypoczynku będą :

  1. Młodzieżowy Dom Kultury 4 turnusy w lipcu w terminie :

Czytaj więcej...

 

prezydent

50 lat logo

SPONSORZY:

optim

ape

zakupy dla dzieci

nici

sopelek

ines

cermag

opole

tak czytam

pinezka

rolkowisko

maestro

zabawki

PATRONI MEDIALNI:

radio opole

doxa fm

tvp3

projekt

Dzisiaj 22

Wczoraj 98

Tydzień 120

Miesiąc 952

Wszystkich 239009

W tej chwili stronę odwiedza 36 gości.