Karta OPOLSKA RODZINA

Miasto Opole wprowadziło Kartę "Opolska Rodzina". Karta potwierdza uprawnienia do otrzymania ulg i zniżek przez dzieci i młodzież, o których nizej jest mowa, w dostępie do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług oferowanych przez jednostki organizacyjne miasta Opola, a także przez inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorców, którzy przystąpili do Programu „Opolska Rodzina” na lata 2014 - 2018Z Karty „Opolska Rodzina” mogą korzystać dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia zamieszkałe na terenie miasta Opola lub których Rodzic rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Opolu. Wszelkie informacje o karcie (regulamin i wniosek o jej wydanie) dostępne sa na www.opole.pl 

UWAGA! Karta uprawnia do korzystania z ulgi w wybranych jednostkach. Dzięki karcie dzieci będą mogły uczęszczać do Galerii Sztuki Współczesnej, ZOO, na Lodowisko „Toropol”, baseny „Akwarium”, „Błękitna fala” za 1 zł.

Wypełniony prawidłowo wniosek należy składać w Biurze Obsługi Obywatela w Ratuszu, parter w godz. 7.30 – 15.30, tel. 77 4511967.

Terminy - zakończenie śródrocza

Dyrektor szkoły przekazuje informację o wybranych terminach obowiazujących na zakończenie sródrocza:

 1.      Dotyczy oceniania: o ocenie śródrocznej mówi § 8 ust. 1 i 2 WSO. Oceny klasyfikacyjne śródroczne wystawione przez nauczycieli są ostateczne.

    2. Terminy obowiazujace:

TERMIN

Zadanie

do 3 stycznia

Powiadomienie uczniów i ich rodziców o przewidywanej ocenie nast. i ng

9 stycznia

( godzina 9.00)

Próbny sprawdzian dla klas VI (sala gimnastyczna)

17.01 – 24.01

Zebrania zespołów nauczycieli uczących w danej klasie.

Do 29 stycznia

Wystawienie ocen z przedmiotów i zachowania

31 stycznia

Zakończenie I semestru

3 lutego

poniedziałek

Konferencja klasyfikacyjna i podsumowująca I semestr

godz. 14.30 – 19.00

17.02 – 2.03

Ferie zimowe

4 lutego

Zebrania rodziców  klas I-VI; informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

13 lutego

na zajęciach egz.

Próbny sprawdzian dla klas VI (w salach lekcyjnych)

4 marca

wtorek godz.17.00

Zebrania rodziców kl. VI (w auli, podsumowujące sprawdzian próbny, prezentacja PG 7)

Od 3 marca

Ewaluacja zewnętrzna – kompleksowa przeprowadzone przez Kuratorium Oswiaty

 

TERMIN

Zadanie

do 3 stycznia

Powiadomienie uczniów i ich rodziców o przewidywanej ocenie nast. i ng

9 stycznia

( godzina 9.00)

Próbny sprawdzian dla klas VI (sala gimnastyczna)

17.01 – 24.01

Zebrania zespołów nauczycieli uczących w danej klasie.

Do 29 stycznia

Wystawienie ocen z przedmiotów i zachowania

31 stycznia

Zakończenie I semestru

3 lutego

poniedziałek

Konferencja klasyfikacyjna i podsumowująca I semestr

godz. 14.30 – 19.00

17.02 – 2.03

Ferie zimowe

4 lutego

Zebrania rodziców  klas I-VI; informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

13 lutego

na zajęciach egz.

Próbny sprawdzian dla klas VI (w salach lekcyjnych)

4 marca

wtorek godz.17.00

Zebrania rodziców kl. VI (w auli, podsumowujące sprawdzian próbny, prezentacja PG 7)

Od 3 marca

Ewaluacja zewnętrzna – kompleksowa przeprowadzone przez Kuratorium Oswiaty

Dni wolne 2 i 3 stycznia 2014 r.

Dyrektor Szkoły przypomina, że 2 i 3 stycznia 2014 r. (czwartek i piątek po przerwie świąteczno – noworocznej) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcji szkolnych)

W tych dniach szkoła organizuje jedynie zajęcia wychowawczo – opiekuńcze (świetlicowe).

Również przypominamy, ze jutro tj. w piątek 20 grudnia w klasach odbywają się klasowe spotkania wigilijne w związku z powyższym w tym dniu nie będą wydawane w szkole obiady (rodzice mają te sumę odliczoną z abonamentu). Uczniowie przychodzą ubrani w strój apelowy!

Zimowa przerwa świateczna trwa od 23 grudnia 2013 do 1 stycznia 2014r., a dzień 6 stycznia jest świetem Trzech Króli (dniem wolnym od pracy).

Próbny sprawdzian szóstoklasistów

W czwartek 9 stycznia 2014 r. uczniowie klas szóstych przejdą próbę generalna przed kwietniowym zewnętrznym sprawdzianem na zakonczenie szkoły. O godzinie 9.00 rozpocznie się SPRAWDZIAN PRÓBNY na sali gimnastycznej zgodnie z procedurami, które będą także obowiazywać w kwietniu. Uczniów klas szóstych obowiazuje uroczysty strój (należy wziąć na salę także swetry). Uczniowie przychodzą do szkoły o godzinie 8.00, do sal lekcyjnych jak w planie lekcji. Po sprawdzianie uczniowie klas szóstych mają swoje zajęcia lekcyjne.

Święto Szkoły

W dniach 21 - 22 listopada nasza Szkoła obchodzić bedzie Święto Patrona Szkoły. Progrm uroczystosci:

 • 21 listopada (czwartek) o godzinie 16.30 Wieczornica i ślubownie na sztandar uczniów klas pierwszych,
 • 22 listopada (piatek):
  • godz. 8.30 Msza św. w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Chabrach,
  • godz. 10. 00 - akademia dla klas II - IV,
  • godz. 11.00 - akademia dla klas V - VI,
  • godz. 12.00 - konkurs recytatorski pt. "Serce wyrwane z polskiej piersi - Lwów w poezji".

W czasie Święta Patrona obowiazuje strój apelowy.

 

prezydent

50 lat logo

SPONSORZY:

optim

ape

zakupy dla dzieci

nici

sopelek

ines

cermag

opole

tak czytam

pinezka

rolkowisko

maestro

zabawki

PATRONI MEDIALNI:

radio opole

doxa fm

tvp3

projekt

Dzisiaj 22

Wczoraj 98

Tydzień 120

Miesiąc 952

Wszystkich 239009

W tej chwili stronę odwiedza 47 gości.