Zakończenie roku szkolnego 2014/15

images

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas VI odbędzie się 26 czerwca ( czwartek ) o godz. 16.30,

dla klas I-V 27 czerwca ( piątek ) o godz. 9.00

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich podaje do wiadomości Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujących w klasach II - VI w roku szkolnym 2014/2015. Zestaw do klas pierwszych zostanie podany w późniejszym terminie (podręczniki i ćwiczenia do klas pierwszych, poza tymi do religii są bezpłatne)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KLAS II - VI - ROK SZKOLNY 2014/2015

Program pomocy stypendialnej (także dla uczniów klas VI)

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego planuje w dniach 1 -12.09.2014r. ogłoszenie naboru wniosków stypendialnych w ramach "Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" (dotyczy także uczniów obecnych klas szóstych, którzy będą uczęszczać od następnego roku szkolnego do gimnazjów).  Program pomocy stypendialnej dotyczy szczególnie uzdolnionych uczniów, dla których trudna sytuacja materialne stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków daostępne są na WWW.OPOLSKIE.PL w dziale Edukacja lub w sekretariacie Depertamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ulicy Piastowskiej 14 w Oplu, pokój 615, szczególowe informacje udzielane są pod nr tel. 77 5416 505 (-519 lub -500).

Giełda używanych podręczników szkolnych

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W OPOLU usatala zasady obrotu używanymi podręcznikami na terenie PSP nr 11 w Opolu.

  1.    Koordynacją wymiany, sprzedaży używanych podręczników na terenie szkoły zajmuje się Pani K.Dmochowska – nauczyciel bibliotekarz, we współpracy z    Panią A. Szopą – opiekunem Samorządu Uczniowskiego .
  1.    W/w działania odbywają się w okresie ostatniego tygodnia nauki szkolnej poprzez:

a)      organizację dnia giełdy podręczników,

b)      wystawienie tablicy ogłoszeniowej w holu szkoły dotyczącej wymiany, sprzedaży podręczników.

3.      Podręczniki wystawione na giełdę powinny:

a)      być zgodne ze szkolnym wykazem podręczników na rok szk. 2014/15,

b)      w stanie minimum dobrym, bez notatek, kompletne itp.

4.   Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonywane podczas wymieniany, sprzedaży podręczników. Szkoła umożliwia jedynie obrót używanymi podręcznikami na jej terenie. Wymiana, sprzedaż dokonywana jest pomiędzy zainteresowanymi stronami. Zaleca się, żeby transakcja dokonywana była bezpośrednio pomiędzy rodzicami zainteresowanych uczniów.

5.  Koordynatorzy mogą usunąć oferty, zakazać wymiany podręczników na terenie szkoły w wypadku naruszania pktu 3 lub jeśli transakcja, oferta jest niewiarygodna, cena za wysoka.

Terminy związane z zakończeniem roku szkolnego 2013/14

Dyrektor szkoły przekazuje informację o wybranych terminach obowiazujących na zakończenie roku szkolnego 2013/2014:

TERMIN

zadanie

7 maja

Obchody w szkole święta Konstytucji 3 Maja

20 maja

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności klas III

20 maja

Zebrania dla rodziców

Do 23 maja

Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych i przewidywanej ocenie zachowania nieodpowiednich i nagannych

Do 27 maja

Poinformowanie uczniów o przewidywanej ocenie rocznej

29 maja

Ewakuacja próbna

Do 30 maja

Przez zeszyt kontaktów poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach na zakończenie roku szkolnego

Do 3 czerwca

Składanie ewentualnych wniosków o wyższą niż przewidywana ocenę, w wypadku ocen niedostatecznych, nieodpowiednich i nagannych termin ten upływa 28 maja

31 maja

godz 11.00 – 16.00

Festyn szkolny

Maj - czerwiec

Badanie kompetencji językowych – j. angielski kl. VI i IV

Badanie kompetencji z j. polskiego i matematyki

11 - 12 czerwca

Ewentualne testy poprawkowe

12 czerwca (czwartek)

Zabawa na zakończenie nauki uczniów klas VI

16 czerwca

(poniedziałek)

16.00 - 18.00

Konsultacje dla rodziców kl. I-III, podanie informacji o ocenie opisowej

17 czerwca

Apel, prezentacja laureatów i finalistów konkursów, zawodów

Do 17 czerwca

Wystawienie ostatecznej oceny z przedmiotów i zachowania

Do 18 czerwca

Nauczyciele, szkolne organizacje, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski proszeni są o złożenie propozycji dotyczących roku szkolnego 2014/2015

Do 18 czerwca

Odwołanie rodzica od oceny opisowej (klasy I-III)

23 czerwca

godz. 15.00 – 16.30

Rada klasyfikacyjna

26 czerwca

Zakończenie roku szkolnego klas VI  – godz. 16.30

27 czerwca

Klasy I – V godz. 9.00  

Do 4 lipca

Możliwość złożenia odwołania od wystawionych ocen

28 sierpnia

Ewentualne egzaminy poprawkowe

29 sierpnia

godz. 9.30

Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny

 

prezydent

logo niepodlegla

logo minister

50 lat logo

SPONSORZY:

optim

ape

zakupy dla dzieci

nici

sopelek

ines

cermag

opole

tak czytam

pinezka

rolkowisko

maestro

zabawki

lewel logo

medikor

PATRONI MEDIALNI:

radio opole

doxa fm

tvp3

projekt

Dzisiaj 103

Wczoraj 155

Tydzień 1939

Miesiąc 4736

Wszystkich 306936

W tej chwili stronę odwiedza 18 gości.