Ewaluacja zewnętrzna

Szanowni Państwo,

w tym tygodniu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez kilka dni będą się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół. Dotyczą różnych dziedzin - od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami i partnerami placówki. Istotnym elementem jest pozyskanie informacji od rodziców. Na zebraniach rodziców 4 lutego 2014 r. wychowawcy informowali Państwa o celach i założeniach ankiety, teraz chcielibyśmy zaprosić do wzięcia udziału w ankietowaniu.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z wizytatorami ds. ewaluacji 4 marca 2014r. (wtorek) w godzinach od 16.00 – 22.00 do sali komputerowej nr 117 w PSP 11 im. Orląt Lwowskich  można też ankietę wypełnić online na stronie www.seo2.npseo.pl/online/34255 pin: psp11 (platforma będzie dostępna od 3.03 do 4.03 do godz. 22.00)

Poproszą Państwa o wypełnienie ankiety zawierającej pytania na temat tego, jak postrzegają Państwo naszą szkołę. Ankieta jest w pełni anonimowa, można ją wypełnić w formie on-line lub papierowej. Można również wypełnić ankietę w domu i przekazać następnego dnia wizytatorom w szkole.

Wypełnienie ankiety trwa ok. 20 min. Wypływające z niej wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.

Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

Rekrutacja do szkoły rozpoczęta - 2014/2015

W zakładce ZAPISY znajdują się nowe zasady dotyczące rekrutacji do PSP nr 11 im. Orląt Lwowskich na rok szkolny 2014/2015. REKRUTACJA rozpoczyna się od 3 MARCA i trwa do 31 MARCA 2014, w dniu 19 MARCA JEST DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI JEDENASTKI (o godz. 17.00 spotkanie z dyrektorem szkoły).

WSZYSTKICH RODZICÓW UCZNIÓW URODZONYCH W 2007 (siedmiolatki) i OD 1.01.2008 DO 1.07.2008 (sześciolatki) OBOWIĄZUJE ZGLOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY NA DRUKU SZKOLNYM (DOTYCZY RODZICÓW Z OBWODU SZKOY) lub ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY NA DRUKU SZKOLNYM (DOTYCZY ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM), rodzice uczniów sześcioletnich urodzonych po 1.07.2008 mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły. W celu ułatwienia weryfikacji kryteriów rekrutacyjnych szkoła przygotowała druk OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH

zgłoszenia i wnioski składamy do sekretariatu szkoły!!! REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACJYJNEGO

Karta OPOLSKA RODZINA

Miasto Opole wprowadziło Kartę "Opolska Rodzina". Karta potwierdza uprawnienia do otrzymania ulg i zniżek przez dzieci i młodzież, o których nizej jest mowa, w dostępie do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług oferowanych przez jednostki organizacyjne miasta Opola, a także przez inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorców, którzy przystąpili do Programu „Opolska Rodzina” na lata 2014 - 2018Z Karty „Opolska Rodzina” mogą korzystać dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia zamieszkałe na terenie miasta Opola lub których Rodzic rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Opolu. Wszelkie informacje o karcie (regulamin i wniosek o jej wydanie) dostępne sa na www.opole.pl 

UWAGA! Karta uprawnia do korzystania z ulgi w wybranych jednostkach. Dzięki karcie dzieci będą mogły uczęszczać do Galerii Sztuki Współczesnej, ZOO, na Lodowisko „Toropol”, baseny „Akwarium”, „Błękitna fala” za 1 zł.

Wypełniony prawidłowo wniosek należy składać w Biurze Obsługi Obywatela w Ratuszu, parter w godz. 7.30 – 15.30, tel. 77 4511967.

Rekrutacja do szkoły 2014/2015

W związku ze zmianami Ustawy o systemie oświaty w dniu 3 stycznia 2014 roku, dotyczącymi rekrutacji do klasy I w roku szkolnym 2014/2015 dotychczasowe zasady naboru stają się nieaktualne. Nowe zasady rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości do 28.02.2014r. 

Terminy - zakończenie śródrocza

Dyrektor szkoły przekazuje informację o wybranych terminach obowiazujących na zakończenie sródrocza:

  1.      Dotyczy oceniania: o ocenie śródrocznej mówi § 8 ust. 1 i 2 WSO. Oceny klasyfikacyjne śródroczne wystawione przez nauczycieli są ostateczne.

    2. Terminy obowiazujace:

TERMIN

Zadanie

do 3 stycznia

Powiadomienie uczniów i ich rodziców o przewidywanej ocenie nast. i ng

9 stycznia

( godzina 9.00)

Próbny sprawdzian dla klas VI (sala gimnastyczna)

17.01 – 24.01

Zebrania zespołów nauczycieli uczących w danej klasie.

Do 29 stycznia

Wystawienie ocen z przedmiotów i zachowania

31 stycznia

Zakończenie I semestru

3 lutego

poniedziałek

Konferencja klasyfikacyjna i podsumowująca I semestr

godz. 14.30 – 19.00

17.02 – 2.03

Ferie zimowe

4 lutego

Zebrania rodziców  klas I-VI; informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

13 lutego

na zajęciach egz.

Próbny sprawdzian dla klas VI (w salach lekcyjnych)

4 marca

wtorek godz.17.00

Zebrania rodziców kl. VI (w auli, podsumowujące sprawdzian próbny, prezentacja PG 7)

Od 3 marca

Ewaluacja zewnętrzna – kompleksowa przeprowadzone przez Kuratorium Oswiaty

 

TERMIN

Zadanie

do 3 stycznia

Powiadomienie uczniów i ich rodziców o przewidywanej ocenie nast. i ng

9 stycznia

( godzina 9.00)

Próbny sprawdzian dla klas VI (sala gimnastyczna)

17.01 – 24.01

Zebrania zespołów nauczycieli uczących w danej klasie.

Do 29 stycznia

Wystawienie ocen z przedmiotów i zachowania

31 stycznia

Zakończenie I semestru

3 lutego

poniedziałek

Konferencja klasyfikacyjna i podsumowująca I semestr

godz. 14.30 – 19.00

17.02 – 2.03

Ferie zimowe

4 lutego

Zebrania rodziców  klas I-VI; informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

13 lutego

na zajęciach egz.

Próbny sprawdzian dla klas VI (w salach lekcyjnych)

4 marca

wtorek godz.17.00

Zebrania rodziców kl. VI (w auli, podsumowujące sprawdzian próbny, prezentacja PG 7)

Od 3 marca

Ewaluacja zewnętrzna – kompleksowa przeprowadzone przez Kuratorium Oswiaty

 

prezydent

logo niepodlegla

logo minister

50 lat logo

SPONSORZY:

optim

ape

zakupy dla dzieci

nici

sopelek

ines

cermag

opole

tak czytam

pinezka

rolkowisko

maestro

zabawki

lewel logo

medikor

PATRONI MEDIALNI:

radio opole

doxa fm

tvp3

projekt

Dzisiaj 6

Wczoraj 270

Tydzień 1660

Miesiąc 5308

Wszystkich 282556

W tej chwili stronę odwiedza 29 gości.