Rekrutacja do szkoły rozpoczęta - 2014/2015

W zakładce ZAPISY znajdują się nowe zasady dotyczące rekrutacji do PSP nr 11 im. Orląt Lwowskich na rok szkolny 2014/2015. REKRUTACJA rozpoczyna się od 3 MARCA i trwa do 31 MARCA 2014, w dniu 19 MARCA JEST DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI JEDENASTKI (o godz. 17.00 spotkanie z dyrektorem szkoły).

WSZYSTKICH RODZICÓW UCZNIÓW URODZONYCH W 2007 (siedmiolatki) i OD 1.01.2008 DO 1.07.2008 (sześciolatki) OBOWIĄZUJE ZGLOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY NA DRUKU SZKOLNYM (DOTYCZY RODZICÓW Z OBWODU SZKOY) lub ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY NA DRUKU SZKOLNYM (DOTYCZY ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM), rodzice uczniów sześcioletnich urodzonych po 1.07.2008 mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły. W celu ułatwienia weryfikacji kryteriów rekrutacyjnych szkoła przygotowała druk OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH

zgłoszenia i wnioski składamy do sekretariatu szkoły!!! REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACJYJNEGO

Rekrutacja do szkoły 2014/2015

W związku ze zmianami Ustawy o systemie oświaty w dniu 3 stycznia 2014 roku, dotyczącymi rekrutacji do klasy I w roku szkolnym 2014/2015 dotychczasowe zasady naboru stają się nieaktualne. Nowe zasady rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości do 28.02.2014r. 

Terminy - zakończenie śródrocza

Dyrektor szkoły przekazuje informację o wybranych terminach obowiazujących na zakończenie sródrocza:

  1.      Dotyczy oceniania: o ocenie śródrocznej mówi § 8 ust. 1 i 2 WSO. Oceny klasyfikacyjne śródroczne wystawione przez nauczycieli są ostateczne.

    2. Terminy obowiazujace:

TERMIN

Zadanie

do 3 stycznia

Powiadomienie uczniów i ich rodziców o przewidywanej ocenie nast. i ng

9 stycznia

( godzina 9.00)

Próbny sprawdzian dla klas VI (sala gimnastyczna)

17.01 – 24.01

Zebrania zespołów nauczycieli uczących w danej klasie.

Do 29 stycznia

Wystawienie ocen z przedmiotów i zachowania

31 stycznia

Zakończenie I semestru

3 lutego

poniedziałek

Konferencja klasyfikacyjna i podsumowująca I semestr

godz. 14.30 – 19.00

17.02 – 2.03

Ferie zimowe

4 lutego

Zebrania rodziców  klas I-VI; informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

13 lutego

na zajęciach egz.

Próbny sprawdzian dla klas VI (w salach lekcyjnych)

4 marca

wtorek godz.17.00

Zebrania rodziców kl. VI (w auli, podsumowujące sprawdzian próbny, prezentacja PG 7)

Od 3 marca

Ewaluacja zewnętrzna – kompleksowa przeprowadzone przez Kuratorium Oswiaty

 

TERMIN

Zadanie

do 3 stycznia

Powiadomienie uczniów i ich rodziców o przewidywanej ocenie nast. i ng

9 stycznia

( godzina 9.00)

Próbny sprawdzian dla klas VI (sala gimnastyczna)

17.01 – 24.01

Zebrania zespołów nauczycieli uczących w danej klasie.

Do 29 stycznia

Wystawienie ocen z przedmiotów i zachowania

31 stycznia

Zakończenie I semestru

3 lutego

poniedziałek

Konferencja klasyfikacyjna i podsumowująca I semestr

godz. 14.30 – 19.00

17.02 – 2.03

Ferie zimowe

4 lutego

Zebrania rodziców  klas I-VI; informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

13 lutego

na zajęciach egz.

Próbny sprawdzian dla klas VI (w salach lekcyjnych)

4 marca

wtorek godz.17.00

Zebrania rodziców kl. VI (w auli, podsumowujące sprawdzian próbny, prezentacja PG 7)

Od 3 marca

Ewaluacja zewnętrzna – kompleksowa przeprowadzone przez Kuratorium Oswiaty

Karta OPOLSKA RODZINA

Miasto Opole wprowadziło Kartę "Opolska Rodzina". Karta potwierdza uprawnienia do otrzymania ulg i zniżek przez dzieci i młodzież, o których nizej jest mowa, w dostępie do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług oferowanych przez jednostki organizacyjne miasta Opola, a także przez inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorców, którzy przystąpili do Programu „Opolska Rodzina” na lata 2014 - 2018Z Karty „Opolska Rodzina” mogą korzystać dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia zamieszkałe na terenie miasta Opola lub których Rodzic rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Opolu. Wszelkie informacje o karcie (regulamin i wniosek o jej wydanie) dostępne sa na www.opole.pl 

UWAGA! Karta uprawnia do korzystania z ulgi w wybranych jednostkach. Dzięki karcie dzieci będą mogły uczęszczać do Galerii Sztuki Współczesnej, ZOO, na Lodowisko „Toropol”, baseny „Akwarium”, „Błękitna fala” za 1 zł.

Wypełniony prawidłowo wniosek należy składać w Biurze Obsługi Obywatela w Ratuszu, parter w godz. 7.30 – 15.30, tel. 77 4511967.

Próbny sprawdzian szóstoklasistów

W czwartek 9 stycznia 2014 r. uczniowie klas szóstych przejdą próbę generalna przed kwietniowym zewnętrznym sprawdzianem na zakonczenie szkoły. O godzinie 9.00 rozpocznie się SPRAWDZIAN PRÓBNY na sali gimnastycznej zgodnie z procedurami, które będą także obowiazywać w kwietniu. Uczniów klas szóstych obowiazuje uroczysty strój (należy wziąć na salę także swetry). Uczniowie przychodzą do szkoły o godzinie 8.00, do sal lekcyjnych jak w planie lekcji. Po sprawdzianie uczniowie klas szóstych mają swoje zajęcia lekcyjne.

 

prezydent

logo niepodlegla

logo minister

50 lat logo

SPONSORZY:

optim

ape

zakupy dla dzieci

nici

sopelek

ines

cermag

opole

tak czytam

pinezka

rolkowisko

maestro

zabawki

lewel logo

medikor

PATRONI MEDIALNI:

radio opole

doxa fm

tvp3

projekt

Dzisiaj 3

Wczoraj 253

Tydzień 1431

Miesiąc 3690

Wszystkich 260635

W tej chwili stronę odwiedza 12 gości.