Program wychowawczo-profiulaktyczny

 Wychowywać, to znaczy po partnersku towarzyszyć dziecku  

na jego drodze rozwoju

Werner Haas

 

 Rada Rodziców, uchwałą z dnia 28.09.2017 r. w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przyjęła Program wychowawczo-profilaktyczny pdf 

Program wychowawczo-profilaktyczny w naszej szkole jest tworzony po to, aby wspierać rodziców i pomagać im w wychowaniu dzieci. Zasadniczym elementem działań dydaktyczno - wychowawczych jest kształtowanie charakterów dzieci i młodzieży oraz konstruowanie spójnego systemu wartości, ułatwiającego rozumienie współczesnego świata i odnalezienie się w nim, a akże dostosowanie się do ciągłych zmian. W oparciu o program realizowane są również działania profilaktyczne. Ważnym elementem programu jest wychowanie patriotyczne i przeciwdziałanie wszelkim formą uzależnienia. Program wychowawczo-profilaktyczny jest długofalowy uchwalany przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może on ulegać corocznej korekcie lub zmianie na wniosek tych tych organów szkoły.

 

kosmiczne zajecia

Dzisiaj 47

Wczoraj 76

Tydzień 643

Miesiąc 3354

Wszystkich 202177

W tej chwili stronę odwiedza 45 gości.