Rada Rodziców

Rada Rodziców (23 osobowa)

Przewodniczący - Marcin Sarna (reprezentant kl. IVc)

Prezydium: Maciej Milejski (kl. VIIb - wiceprzewodniczacy), Tomasz Lisek - (kl. VIb - wiceprzewodniczacy), Zbigniew Tyka (kl. VIIa - skarbnik), Agnieszka Grzegorczyk-Sydor (kl. VIc - protokolant), Aleksandra Grzeszczuk-Sarna (kl. VIa), Agnieszka Gigiel (kl. IV), Agnieszka Pawelczak (kl. ), Marek Twaróg (kl. IVd), Katarzyna Piasecka (kl. I)

 pozostali członkowie: Izabela Janicka (kl. Ia), Anna Opoka (kl. Ib), Nicol Walczak (kl. Ic), Iwona Kauf (kl. IIa), Małgorzata Gawron (kl. IIb), Agnieszka Gigiel (kl. IIIb), Agnieszka Mach (kl. IVb), Piotr Kania (kl. IVc), Marzena Żymańczyk (kl. VIIa), Tomasz Bazan (kl. VIIb)


Koordynatorem szkoły ds. wspólpracy z Radą Rodziców jest Pani Violetta Czeczot-Putek


Głowna księgowa RR: Stanisława Tratkiewicz przyjmuje: w czwartki 13.30 - 14.30, pok.  (łącznik 1 pietro pok. 112)

Konto Rady Rodziców:  02 1930 1028 3241 0246 4729 0001 


REGULAMIN RADY RODZICÓW - pdf  ;   PLAN FINANSOWY RADY RODZICÓW - pdf   ;  PLAN PRACY PRACY RR - pdf

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY - pdf 


  RADA RODZICÓW JEST WAŻNYM ELEMENTEM ŻYCIA SZKOŁY, PONIŻEJ CHCIELIBYŚMY PRZEDSTAWIĆ INFORMACJE OBRAZUJĄCE JEJ PRACE

Rodzice mogą poprzez swych przedstawicieli, a także indywidualnie, m.in. za pośrednictwem wychowawców, wnioskować i przekazywać uwagi o funkcjonowaniu szkoły do Dyrektora i Rady Pedagogicznej. Corocznie poprzez ankietowanie uczniów i rodziców w określonych obszarach (w tym roku np. sześciolatki w szkole) szkoła pozyskuje opinie na tematy ważne dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

Najważniejszym dokumentem uchwalanym corocznie przez Radę Rodziców W POROZUMIENIU Z Radą Pedagogiczną jest PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY. Rodzice w klasach mają wpływ na klasowe programy wychowawcze, m.in. wycieczki, imprezy…

Dzięki wnioskom i współpracy z Radami Rodziców i Rodzicami udało się w szkole zrealizować następujące postulaty:

 • coroczny wybór przedstawiciela ubezpieczającego dzieci, opiniowanie funkcjonowania stołówki i wpływ na wybór ajenta;
 • opracowanie i realizowanie planu finansowego Rady Rodziców wspomagającego wychowawczą pracę szkoły, m. in. wycieczki szkolne, konkursy, imprezy klasowe i szkolne, nagrody itd.;
 • szatnie dla klas I – III, rozwiązano problem szatni świetlicowej;
 • monitoring szatni szkolnych i szatni wychowania fizycznego;
 • zatoczka na ulicy koło przedszkola i progi zwalniające poprawiające bezpieczeństwo dowozu i dojścia dzieci do szkoły;
 • czas pracy świetlicy dostosowany do potrzeb rodziców (od 6.30 – 17.00);
 • objecie przez świetlicę częściową opieką uczniów klas starszych;
 • objecie opieką świetlicową dzieci podczas trwania zebrań i konsultacji;
 • praca metodami warsztatowymi w świetlicy, m.in. Kuchciki;
 • program Szklanka mleko i Owoce w szkole;
 • festyny szkolne;
 • wybór i przeprowadzanie prelekcji dla rodziców na tematy wychowawcze (z pracownikami policji, poradni pedagogicznych itp.);
 • jedna wspólna przerwa dla uczniów klas I – III;
 • długa przerwa obiadowa;
 • plac zabaw przed szkołą;
 • miejsca na rowery;
 • dyskoteki nie w piątki tylko w czwartki;
 • zmiana systemu oceniania w klasach młodszych (przywrócenie do bieżącego oceniania stopni);
 • zajęcia logopedyczny i inne zajęcia pozalekcyjne (także kursy językowe, AIKIDO, wspinaczka);
 • dodatkowy język obcy (drugi) w klasach starszych (zajęcia pozalekcyjne) i dwa języki do wyboru dla ucznió klas VII-VIII;
 • bezpieczne pole piaskowe na placu zabaw;
 • zagospdarowanie holli klas młodszych na potrzeby kącików zabaw dla dzieci;

NA STRONIE SZKOŁY WWW.PSP11.OPOLE.PL W ZAKŁADCE DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ WAŻNE DLA SZKOŁY DOKUMENTY, M.IN. KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY, ELEMENTY KONCEPCJI SĄ PREZENTOWANE W SZKOLE NA POSTERACH I WYSTAWKACH… NA STRONIE INTERNETOWEJ ZNAJDZIEMY RÓWNIEŻ RELACJE ZE SZKOLNYCH IMPREZ!!!!       

 

 

prezydent

opolskie na rower mini1

logo niepodlegla

logo minister

50 lat logo

SPONSORZY:

optim

ape

zakupy dla dzieci

nici

sopelek

ines

cermag

opole

tak czytam

pinezka

rolkowisko

maestro

zabawki

lewel logo

medikor

PATRONI MEDIALNI:

radio opole

doxa fm

tvp3

projekt

Dzisiaj 3

Wczoraj 314

Tydzień 1020

Miesiąc 5782

Wszystkich 331147

W tej chwili stronę odwiedza 18 gości.