Rada Rodziców

Rada Rodziców (17 osobowa)

Przewodniczący - Marcin Sarna (reprezentant kl. IIc)

Prezydium: Maciej Milejski (kl. Vb - wiceprzewodniczacy), Zbigniew Tyka (kl. Va - skarbnik), Agnieszka Grzegorczyk-Sydor (kl. IVc - sekretarz), Aleksandra Grzeszczuk-Sarna (kl. IVa), Justyna Stadniczenko (kl. IIa), Marek Twaróg (kl. IId)

 pozostali członkowie: Agnieszka Szul (kl. Ia), Małgorzata Gawron (kl. Ib), Agnieszka Gigiel (kl. IIb), Barbara Ponicka (kl. IIIa), Mariola Seibel (kl. IIIb), Anna Koryciorz (kl. IIIc), Tomasz Lisek (kl. IVb), Marzena Żymańczyk (kl. VIa), Tomasz Bazan (kl. VIb), Rafał Pękalski (kl. VIc) 


Koordynatorem szkoły ds. wspólpracy z Radą Rodziców jest Pani Violetta Czeczot-Putek


Głowna księgowa RR: Stanisława Tratkiewicz przyjmuje: w czwartki 13.30 - 14.30, pok.  (łącznik 1 pietro pok. 112)

Konto Rady Rodziców:  02 1930 1028 3241 0246 4729 0001 


REGULAMIN RADY RODZICÓW - pdf  ;   PLAN FINANSOWY RADY RODZICÓW - pdf   ;  PLAN PRACY PRACY RR - pdf

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY - pdf  ; SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY - pdf


  RADA RODZICÓW JEST WAŻNYM ELEMENTEM ŻYCIA SZKOŁY, PONIŻEJ CHCIELIBYŚMY PRZEDSTAWIĆ INFORMACJE OBRAZUJĄCE JEJ PRACE

Rodzice mogą poprzez swych przedstawicieli, a także indywidualnie, m.in. za pośrednictwem wychowawców, wnioskować i przekazywać uwagi o funkcjonowaniu szkoły do Dyrektora i Rady Pedagogicznej. Corocznie poprzez ankietowanie uczniów i rodziców w określonych obszarach (w tym roku np. sześciolatki w szkole) szkoła pozyskuje opinie na tematy ważne dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

Najważniejszym dokumentem uchwalanym corocznie przez Radę Rodziców W POROZUMIENIU Z Radą Pedagogiczną jest PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY. Rodzice w klasach mają wpływ na klasowe programy wychowawcze, m.in. wycieczki, imprezy…

Dzięki wnioskom i współpracy z Radami Rodziców i Rodzicami udało się w szkole zrealizować następujące postulaty:

 • coroczny wybór przedstawiciela ubezpieczającego dzieci, opiniowanie funkcjonowania stołówki i wpływ na wybór ajenta;
 • opracowanie i realizowanie planu finansowego Rady Rodziców wspomagającego wychowawczą pracę szkoły, m. in. wycieczki szkolne, konkursy, imprezy klasowe i szkolne, nagrody itd.;
 • szatnie dla klas I – III, rozwiązano problem szatni świetlicowej;
 • monitoring szatni szkolnych i szatni wychowania fizycznego;
 • zatoczka na ulicy koło przedszkola i progi zwalniające poprawiające bezpieczeństwo dowozu i dojścia dzieci do szkoły;
 • czas pracy świetlicy dostosowany do potrzeb rodziców (od 6.30 – 17.00);
 • objecie przez świetlicę częściową opieką uczniów klas starszych;
 • objecie opieką świetlicową dzieci podczas trwania zebrań i konsultacji;
 • praca metodami warsztatowymi w świetlicy, m.in. Kuchciki;
 • program Szklanka mleko i Owoce w szkole;
 • festyny szkolne;
 • wybór i przeprowadzanie prelekcji dla rodziców na tematy wychowawcze (z pracownikami policji, poradni pedagogicznych itp.);
 • jedna wspólna przerwa dla uczniów klas I – III;
 • długa przerwa obiadowa;
 • plac zabaw przed szkołą;
 • miejsca na rowery;
 • dyskoteki nie w piątki tylko w czwartki;
 • zmiana systemu oceniania w klasach młodszych (przywrócenie do bieżącego oceniania stopni);
 • zajęcia logopedyczny i inne zajęcia pozalekcyjne (także kursy językowe, AIKIDO, wspinaczka);
 • dodatkowy język obcy (drugi) w klasach IV-VI;

NA STRONIE SZKOŁY WWW.PSP11.OPOLE.PL W ZAKŁADCE DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ WAŻNE DLA SZKOŁY DOKUMENTY, M.IN. KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY, ELEMENTY KONCEPCJI SĄ PREZENTOWANE W SZKOLE NA POSTERACH I WYSTAWKACH… NA STRONIE INTERNETOWEJ ZNAJDZIEMY RÓWNIEŻ RELACJE ZE SZKOLNYCH IMPREZ!!!!       

 

 

Dzisiaj 80

Wczoraj 244

Tydzień 324

Miesiąc 5676

Wszystkich 180365

W tej chwili stronę odwiedza 26 gości.