Zajęcia pozalekcyjne

PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W PSP NR 11 W OPOLU
ROK SZKOLNY 2017/2018
 

Zajęcia

Prowadzący

Dla kogo?

Termin zajęć: dzień tygodnia

godz.(od – do), lekcja

Uwagi

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne                    

 Rozumek Wioleta

1h _ kl.I

1h – kl.III

3h – kl.VI -VII

Środa, lekcja 5

Środa 12.40 – 13.40, lekcja 6

Poniedziałek, lekcja 1/7Środa, lekcja  8     

5 grup

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Czachor Ewa

1 h – kl. I

1 h – kl. V

Wtorek 12.40 – 13.40, lekcja 6

Wtorek 13.40-14.40

2 grupy

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Polak Dorota

2h – kl. III

Poniedziałek 12.40 – 13.40, lekcja 6

Środa 13.35 – 14.35, lekcja 7

2 grupy s.207

Zaj. korekcyjno - kompensacyjne

Zaj. korekcyjno - kompensacyjne

Ostrowska Agata

1h – kl. II

1h – kl. IV

Poniedziałek 13.30-14.30, 7 lekcja

Wtorek 12.40 – 13.40, lekcja 6

2 grupy

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO -WYRÓWNAWCZE

Zaj. wyrównawcze z j. polskiego

Zaj. wyrównawcze z j. polskiego

Zaj. wyrównawcze z j. polskiego

Sojka Agnieszka

1h – kl. IV

1h – kl. V

1h – kl. VI , VII

Wtorek 14.30 – 15.15, lekcja 8

Czwartek 14.30 – 15.15, lekcja 8

Czwartek 13.35 – 14.20, lekcja 7

3 grupy s.10

Zaj wyrównawcze

Polak Dorota

1h – kl. I

Środa 11.40 – 12.25, lekcja 5

1 grupa s.207

Zaj. wyrównawcze z matematyki

Ratajczak  Karina

1h

1h

1h

Klasa IV  czwartek 13.35-14.20

Klasa V    piątek 13.35-14.20

Klasa VI  środa 13.35-14.20

3 grupy s.204

Zaj. wyrównawcze

Bokszczanin Aleksandra

1h – kl. II

Wtorek 8.00-8.45, 1 lekcja

1 grupa s.101

Zaj. wyrównawcze

Piecyk Paulina

1h – kl. III

Czwartek 13.35 – 14.20, lekcja 7

1 grupa

Zaj. wyrównawcze

Ostrowska Iwona

1 h – kl. II

Wtorek 7.50 -8.50

projekt

Zaj. wyrównawcze

Piecyk Paulina

1 h – kl. III

Poniedziałek 14.30 – 15.15, lekcja 8

projekt

Zaj. wyrównawcze

Ostrowska Agata

1 h. – kl. IV

Poniedziałek 14.30 – 15.15, lekcja 8

projekt

Pomoc uczniom wymagającym wsparcia

Nowińska- Moczia A.

Kl.IV-VII

Czwartek 13.35-14.20

Dodatkowe czynności

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Zaj. rewalidacyjne (tyflopedagogika)

Szymaida Martyna  

4h – 2 uczniów

   

Zaj. rewalidacyjne

Rozumek Wioleta

4h - 2 uczniów

Środa 8.00-9.00,9.50-10.50

Czwartek 9.50-10.50

Piątek 8.00-9.00

 

Zaj. rewalidacyjne (surdopedagogika)

Falecka Marta

2h – 1 uczeń

   

Zaj. rewalidacyjne

 Strzelec – Zagwocka Marzena

2h – 1 uczeń

                        

Środa 8.40-9.40

Piątek 8.00-9.00

 s.3

Zaj. rewalidacyjne

Czachor Ewa

1h – 1 uczeń

Poniedziałek 13.35 – 14.35

 

Zajęcia rewalidacyjne

 Gawinowska Alicja

1h – 1 uczeń

Środa 11.40-12.40

s.3

Zajęcia rewalidacyjne

Skowrońska Magdalena

2h – 1 uczeń

Poniedziałek 7.45-8.45, lekcja 1

Piątek 7.45-8.45, lekcja 1

 

Język polski dla obcokrajowców

Ostrowska Agata

2 h – 1 uczeń

Poniedziałek 12.40 – 13.40, lekcja 6

Piątek , 8 lekcja

 

KOŁA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

Koło chemiczne

Dynak Krzysztof

1 h – kl. VI-VII

Środa 15.25-16.20

s.120

Koło geograficzno-turystyczne

Lisowska Maria

1 h – kl. IV-VI

Wtorek 14.20 – 15.05

s.9

Koło przyrodniczo-biologiczne

Łęgowska Magdalena

0,5 h – kl. IV-VI

Wtorek 14.30 – 15.15, lekcja 8 (co 2 tyg.)

s.209

Koło informatyczno-fotograficzne

Socha Tomasz

0,5 h – kl. IV-VI

Czwartek 14.30 – 15.15, lekcja 8

s. 117

Młodzi ratownicy – pierwsza pomoc Bezpieczne Opole

Kawałko Marzena

1 h – kl. V-VI

   

Młodzi ratownicy – pierwsza pomoc Bezpieczne Opole

Ostrowska Iwona

1 h – kl. II-III

Środa 8.00-8.45

s.6

Kuchciki

Szydłowska Bożena

Zakrzewska-Skotniczny Aneta

Kl. I-III

Wtorek i czwartek 14.30-16.30

Warsztaty świetlicowe

Mały artysta – zajęcia plastyczne

Krzyśków Grażyna

Sobiela Ewelina

Kl. I-II

Kl. III

Środa 14.30-16.00

Piątek 13.35-14.20

Warsztaty świetlicowe

Spotkanie z książką

Dekiela Iwona

Bokszczanin Aleksandra

Kl. I

Kl. II

Poniedziałek 14.30-15.15

Piątek 12.40-13.25, 6 lekcja

Warsztaty świetlicowe

Wesoła matematyka

Magryś Wioleta

Trzonkowska Marzena

Kl. II

Kl. II

Poniedziałek 14.30-15.15

Wtorek 13.35-14.20

Warsztaty świetlicowe

Ortografia na wesoło

Ostrowska Agata

Kl. III

Czwartek 12.40-13.25,6 lekcja

Warsztaty świetlicowe

Mali badacze –zajęcia przyrodnicze

Ostrowska Iwona

KL. II

Poniedziałek 13.35-14.20

Warsztaty świetlicowe

Etyka

Ostrowska Iwona

1 h – 2 uczniów

Poniedziałek 14.30-15.15

 

Język niemiecki

Gawinowska Alicja

1 h – kl. V

1 h – kl. VIa

1 h – kl. VIb

Środa 8.00-8.45, lekcja 1

Środa 13.35-14.20, lekcja 7

Środa 12.40-13.25, lekcja 6

 

Porozumiewanie się w językach obcych: język angielski

Nowińska-Moczia Adriana

Kl. I-III

Poniedziałek 13.35-14.20

projekt

Porozumiewanie się w językach obcych: język angielski

Szymańska Romualda

Kl. I-III

Poniedziałek 12.40-13.25,6 lekcja

projekt

Porozumiewanie się w językach obcych: język angielski

Gurbała Grzegorz

Kl. IV-VI

Wtorek 13.35-14.20,7 lekcja – klasa VI

projekt

Porozumiewanie się w językach obcych: język angielski

Gurbała Grzegorz

Kl. IV-VI

Piątek 12.40-13.25, 6 lekcja –klasa IV

projekt

Porozumiewanie się w językach obcych: język angielski

Szopa Agata

Kl. IV-VI

Klasa V-czwartek 14.20-15.05

Klasa VI- wtorek 13.35-14.20

projekt

Porozumiewanie się w językach obcych: język angielski

Szopa Agata

Kl. IV-VI

Klasa V- czwartek 8 lekcja

Klasa VI- wtorek 13.35 – 14.20, lekcja 7

projekt

Porozumiewanie się w językach obcych: język angielski

Nowińska- Moczia Adriana

Kl. IV-VI

Czwartek 14.30-15.15

projekt

Porozumiewanie się w językach obcych: niemiecki

Gawinowska Alicja

Kl. IV - VI

Poniedziałek 14.30-15.15

projekt

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Ratajczak Karina

Kl. IV-VI

Czwartek 14.20-15.50 ( co 2 tyg.)

projekt

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Bonikowska Urszula

Kl. IV-VI

 

projekt

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Ostrowska Agata

Kl. I-III

Wtorek 13.35-15.05

Projekt s.103 s.3

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Ostrowska Agata

Kl. I-III

Piątek 13.35-15.05

Projekt s.101

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Piecyk Paulina

Kl. I-III

Poniedziałek 13.35 – 14.20, lekcja 7

Projekt s.4

Umiejętność uczenia się

Sojka Agnieszka

Kl. II

 

Projekt

Umiejętność uczenia się

Strzelec-Zagwocka Marezna

Kl. III

Środa 13.35-14.20, lekcja 7

Projekt s.114

Kompetencje Społeczne

Zakrzewska-Skotniczny Aneta

Kl. IV-VI

 

projekt

Kompetencje Społeczne

Popardowski Jacek

Kl. IV-VI

Wtorek  13.35-14.20, lekcja 7

Projekt s.116

Nauki Przyrodnicze 1

Lisowska Maria

Kl. IV-VI

Czwartek 13.30-15.00

Projekt s.9

Nauki Przyrodnicze 2

Łęgowska Magdalena

Kl. IV-VI

Czwartek 14.30-16.45

projekt

Nauki Przyrodnicze 3

Ostrowska Iwona

Kl. I-III

Czwartek 13.35-15.05

Projekt s.101

Nauki Przyrodnicze

Ostrowska Iwona

Kl. I-III

Wtorek 13.35-15.05

Projekt s.4

Nauki Przyrodnicze

Ostrowska Iwona

Kl. I-III

Środa 13.35-14.20, lekcja 7

Projekt s.4

Nauki matematyczne

Ratajczak Karina

Kl. IV-VI

Czwartek 14.20-15.50 (co 2 tyg.)

projekt

Kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa

Piecyk Paulina

Kl. I-III

Piątek 13.35 – 14.20, lekcja 7

Projekt s.117

Kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa

Piecyk Paulina

Kl. V

Piątek 14.30-15.15

Projekt s.117

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Praca z uczniem uzdolnionym historycznie

Czaplińska Anna

Kl.VI-VII

 

Dodatkowe czynności s.116

Praca z uczniem zdolnym j.angielski

Olchowska-Szpala Małgorzata

 

Wtorek 15.15-16.00

Dodatkowe czynności

Zajęcia polonistyczne z uczniem zdolnym

Skowrońska Magdalena

Kl. VI-VII

Poniedziałek 13.35-14.20

Czwartek13.35-15.15

Dodatkowe czynności  s.114

ZAJĘCIA SPORTOWE

Piłka siatkowa dziewcząt

Kawałko Marzena

Kl. IV-VII

Poniedziałek i środa 16.15-17.45, lekcja 10 i 11

MOS

Piłka siatkowa chłopców

Kawałko Marzena

Kl. IV-VII

Wtorek 16.15-17.45, lekcja 10 i 11; piątek15.30-17.00, lekcja 9 i 10

MOS

Gry i zabawy

Kawałko Marzena

Kl. II

Kl. III

Kl. I

Wtorek 14.30-15.15, lekcja 8

Wtorek 15.20-16.05, lekcja 9

Piątek 12.40-13.25, lekcja 6

MOS

SKS dla dziewcząt ZUMBA

Dachnowska Ewa

1 h - IV-VII

Środa 14.30-15.15, lekcja 8

s.12

Piłka nożna

Duda Kamila

1 h – I-III

Czwartek 14.30-15.30

Warsztaty świetlicowe

Szachy

Świerc Edyta

1 h – II-III

Czwartek 13.35-14.20

Warsztaty świetlicowe

Szachy

Sydor Radosław

Kl. I-VII

Wtorek 14.30-15.15

s.116

Gimnastyka korekcyjna

Ostoińska Lucyna

Kl. I-III

Środa, czwartek 13.30-14.15

MOS

Szkolenie sportowe – piłka siatkowa dla dziewcząt

Kawałko Marzena

4 h - kl. V

   

SZKOLNE ORGANIZACJE

Samorząd Uczniowski

Szopa Agata

IV-VII

spotkania niecykliczne

Dodatkowe czynności

Gromada Zuchowa

Saj Katarzyna

Kl. I-III

Piątek 13.35-14.35

Warsztaty świetlicowe

Radio Impuls 

Nowińska- Moczia Adriana

Kl. IV-VII

według potrzeb

Dodatkowe czynności

Zaj. dziennikarskie szkolna gazetka Buda

Sojka Agnieszka

Kl. IV-VII

Wtorek 15.30

Dodatkowe czynności s.10

Chór

Majewska Aneta

Kl. IV-VII

 

Dodatkowe czynności

Szkolny Kabaret Kubełek

Gabryelska Grażyna

Kl. IV-VII

Czwartek godz. do uzgodnienia

Dodatkowe czynności

Szkolne koło Caritas

Zakrzewska-Skotniczny Aneta

Kl. IV-VII

według potrzeb

Dodatkowe czynności

JĘZYK NIEMIECKI – ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Waleska Agnieszka

3 h - kl. I-II

Poniedziałek 12.40 – 13.40, lekcja 6

Wtorek 11.40-13.25

 

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Waleska Agnieszka

3 h – kl. IIa,b

Poniedziałek 8.00-8.45, lekcja 1

Czwartek 8.00-8.45, lekcja 1

Piątek 8.00-8.45, lekcja 1

 

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Waleska Agnieszka

3 h – kl. IIIa,b

Wtorek 13.35-15.15

Środa 14.30-15.15

 

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Waleska Agnieszka

3 h – kl. III c,d

Poniedziałek 13.35-14.20

Środa 14.30-15.15

 

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Gawinowska Alicja

3 h – kl. IVa,b

Środa 15.25-16.10

Czwartek 14.30-15.15,13.25-14.20

 

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Gawinowska Alicja

3 h – kl. Va

Wtorek 12.40-14.20

Piątek 13.35-14.20, lekcja 7

 

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Gawinowska Alicja

3 h – kl. IVc, Vb,c

Poniedziałek 12.40-14.20

Piątek 12.40 – 13.40, lekcja 6

Poniedziałek 8.00-9.40

 

Język mniejszości narodowej – język niemiecki. Nauka własnej historii i kultury

Gawinowska Alicja

 0,7 h - kl. Va

Piątek 14.30-15.15

 

Język mniejszości narodowej – język niemiecki. Nauka własnej historii i kultury

Gawinowska Alicja

 0,7 h - kl. Vb,c

Wtorek 15.25-16.10

 

Język niemiecki

Gawinowska Alicja

Kl.V

Środa 8.00-8.45, lekcja 1

 

Język niemiecki

Gawinowska Alicja

Kl.Via/VIb

Środa 13.35-14.20/12.40-13.25

 
         

Zajęcia wzmacniające kompetencje emocjonalne i społeczne

Kosielska Anna

Skotnicka-Husiak Agata

 

Wtorek

Czwartek

 
 

Dzisiaj 80

Wczoraj 244

Tydzień 324

Miesiąc 5676

Wszystkich 180365

W tej chwili stronę odwiedza 21 gości.