Zajęcia pozalekcyjne

PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W PSP NR 11 W OPOLU
ROK SZKOLNY 2017/2018
Zajęcia Prowadzący

Dla kogo?

Termin zajęć: dzień tygodnia,

godziny (od – do), lekcja

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne                    

 Rozumek Wioleta

1h – kl. I

1h – kl. III

3h – kl.VI -VII

Środa, lekcja 5

Środa 12.40 – 13.40, lekcja 6

Poniedziałek, lekcja 2/7

Wtorek 8.00-8.55

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Czachor Ewa

1h – kl. I

1h – kl. V

Wtorek 12.40 – 13.40, lekcja 6

Wtorek 13.40-14.40

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Polak Dorota

2h – kl. III

Poniedziałek 12.40 – 13.40, lekcja 6

Środa 13.35 – 14.35, lekcja 7

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Ostrowska Agata

1h – kl. II

1h – kl. IV

Poniedziałek 13.30-14.30, 7 lekcja

Piątek 14.15- 15.00

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO -WYRÓWNAWCZE

Zaj. wyrównawcze z j. polskiego

Sojka Agnieszka

1h – kl. IV

1h – kl. V

1h – kl. VI , VII

Wtorek 14.30 – 15.15, lekcja 8

Czwartek 14.30 – 15.15, lekcja 8

Czwartek 13.35 – 14.20, lekcja 7

Zaj. wyrównawcze z matematyki

Ratajczak  Karina

1h – kl. V

1h – kl. VI

1h – kl. VII

Piątek 13.35-14.20

Środa 13.35-14.20

Poniedziałek 14.30-15.15

Zaj. wyrównawcze

Ostrowska Agata

1h – kl. IV

Poniedziałek 14.30 – 15.15, lekcja 8

Zaj wyrównawcze

Polak Dorota

1h – kl. I

Środa 11.40 – 12.25, lekcja 5

Zaj. wyrównawcze

Bokszczanin Aleksandra

1h – kl. II

Wtorek 8.00-8.45, 1 lekcja

Zaj. wyrównawcze

Ostrowska Iwona

1h – kl. II

Wtorek 7.50 -8.50

Zaj. wyrównawcze

Piecyk Paulina

1h – kl. III

Czwartek 13.35 – 14.20, lekcja 7

Zaj. wyrównawcze

Piecyk Paulina

1h – kl. III

Poniedziałek 14.30 – 15.30, lekcja 8

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Zaj. rewalidacyjne (tyflopedagogika)

Szymaida Martyna  

2h – 1 uczeń

Środa 13.25-15.25

Zaj. rewalidacyjne

Bokszczanin Aleksandra

Strzelec – Zagwocka Marzena

2h – 1 uczeń

Wtorek 8.00-9.00

Piątek 8.00-9.00

Zaj. rewalidacyjne

Rozumek Wioleta

2h - 1 uczeń

Środa 10.00-11.00

Czwartek 9.50-10.50

Zaj. rewalidacyjne

Rozumek Wioleta

2h - 1 uczeń

Środa 8.00-9.00

Piątek 8.00-9.00

Zaj. rewalidacyjne

Rozumek Wioleta

2h - 1 uczeń

Wtorek 9.50-10.50

Środa 9.00-10.00

Zaj. rewalidacyjne (surdopedagogika)

Falecka Marta

2h – 1 uczeń

Wtorek 12.25-14.25

Zaj. rewalidacyjne

Ostrowska Agata

Strzelec – Zagwocka Marzena

1h – 1 uczeń

1h – 1 uczeń  

Środa 8.40-9.40

Piątek 8.00-9.00

Zaj. rewalidacyjne

Czachor Ewa

Ostrowska Iwona

2h – 1 uczeń

Poniedziałek 13.35 – 14.35

Czwartek 8.55-9.40

Zajęcia rewalidacyjne

Skowrońska Magdalena

2h – 1 uczeń

Poniedziałek 7.45-8.45, lekcja 1

Piątek 7.45-8.45, lekcja 1

WSPARCIE DLA OBCOKRAJOWCÓW

Język polski dla obcokrajowców

Ostrowska Agata

2 h – 1 uczeń

Poniedziałek 12.40 – 13.40, lekcja 6

Piątek , 1 lekcja

KOŁA PRZEDMIOTOWE i ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

Koło chemiczne

Dynak Krzysztof

1h – kl. VI-VII

Środa 15.25-16.20

Koło geograficzno-turystyczne

Lisowska Maria

1h – kl. IV-VI

Wtorek 14.20 – 15.05

Koło przyrodniczo-biologiczne

Łęgowska Magdalena

0,5h – kl. IV-VI

Wtorek 14.30 – 15.15, lekcja 8 (co 2 tyg.)

Koło informatyczno-fotograficzne

Socha Tomasz

0,5h – kl. IV-VI

Czwartek 14.30-15.15

Młodzi ratownicy – pierwsza pomoc Bezpieczne Opole

Kawałko Marzena

1h – kl. V-VI

Wtorek 13.35-14.20

Młodzi ratownicy – pierwsza pomoc Bezpieczne Opole

Ostrowska Iwona

1h – kl. II-III

Środa 8.00-8.45

Kuchciki

Szydłowska Bożena

Zakrzewska-Skotniczny Aneta

Kl. I-III

Wtorek i czwartek 14.30-16.30

Mały artysta – zajęcia plastyczne

Krzyśków Grażyna

Sobiela Ewelina

Kl. I

Kl. II-III

Środa 14.30-16.00

Piątek 13.35-14.20

Spotkanie z książką

Dekiela Iwona

Bokszczanin Aleksandra

Kl. I

Kl. II

Poniedziałek 14.30-15.15

Piątek 12.40-13.25, 6 lekcja

Wesoła matematyka

Magryś Wioleta

Trzonkowska Marzena

Kl. II

Kl. III

Piątek 13.30-14.15

Wtorek 13.35-14.20

Ortografia na wesoło

Ostrowska Agata

Kl. III

Czwartek 13.35-14.20,6 lekcja

Mali badacze –zajęcia przyrodnicze

Ostrowska Iwona

KL. II

Poniedziałek 13.35-14.20

Etyka

Ostrowska Iwona

1h – 2 uczniów

Poniedziałek 14.30-15.15

Język niemiecki

Gawinowska Alicja

1h – kl. V

1h – kl. VIa

1h – kl. VIb

Środa 8.00-8.45, lekcja 1

Środa 13.35-14.20, lekcja 7

Środa 12.40-13.25, lekcja 6

Porozumiewanie się w językach obcych: język angielski

Nowińska-Moczia Adriana

Kl. I-III

Poniedziałek 13.35-14.20

Porozumiewanie się w językach obcych: język angielski

Szymańska Romualda

Kl. I-III

Poniedziałek 12.40-13.25,6 lekcja

Porozumiewanie się w językach obcych: język angielski

Gurbała Grzegorz

Kl. IV-VI

Wtorek 13.35-14.20,7 lekcja – klasa VI

Porozumiewanie się w językach obcych: język angielski

Gurbała Grzegorz

Kl. IV-VI

Piątek 12.40-13.25, 6 lekcja –klasa IV

Porozumiewanie się w językach obcych: język angielski

Szopa Agata

Kl. IV-VI

Klasa V-czwartek 14.20-15.05

Klasa VI- wtorek 13.35-14.20

Porozumiewanie się w językach obcych: język angielski

Szopa Agata

Kl. IV-VI

Klasa V- czwartek 8 lekcja

Klasa VI- wtorek 13.35 – 14.20, lekcja 7

Porozumiewanie się w językach obcych: język angielski

Nowińska- Moczia Adriana

Kl. IV-VI

Czwartek 14.30-15.15

Porozumiewanie się w językach obcych: niemiecki

Gawinowska Alicja

Kl. IV - VI

Poniedziałek 14.30-15.15

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Ratajczak Karina

Kl. IV-VI

Czwartek 14.20-15.50 ( co 2 tyg.)

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Bonikowska Urszula

Kl. IV-VI

Czwartek 13.35-14.20

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Ostrowska Agata

Kl. I-III

Wtorek 13.35-15.05

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Ostrowska Agata

Kl. I-III

Piątek 13.35-14.10

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Piecyk Paulina

Kl. I-III

Poniedziałek 13.35 – 14.20, lekcja 7

Umiejętność uczenia się

Sojka Agnieszka

Kl. II

Środa 13.30-15.00

Umiejętność uczenia się

Strzelec-Zagwocka Marezna

Kl. III

Środa 13.35-14.20, lekcja 7

Kompetencje Społeczne

Zakrzewska-Skotniczny Aneta

Kl. IV-VI

Poniedziałek 14.30-15.15 (start 6 listopada)

Kompetencje Społeczne

Popardowski Jacek

Kl. IV-VI

Wtorek  13.35-14.20, lekcja 7

Nauki Przyrodnicze 1

Lisowska Maria

Kl. IV-VI

Czwartek 13.30-15.00

Nauki Przyrodnicze 2

Łęgowska Magdalena

Kl. IV-VI

Czwartek 14.30-16.45

Nauki Przyrodnicze 3

Ostrowska Iwona

Kl. I-III

Czwartek 13.35-15.05

Nauki Przyrodnicze

Ostrowska Iwona

Kl. I-III

Wtorek 13.35-15.05

Nauki Przyrodnicze

Ostrowska Iwona

Kl. I-III

Środa 13.35-14.20, lekcja 7

Nauki matematyczne

Ratajczak Karina

Kl. IV-VI

Czwartek 14.20-15.50 (co 2 tyg.)

Kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa

Piecyk Paulina

Kl. III

Piątek 13.35 – 14.20, lekcja 7

Kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa

Piecyk Paulina

Kl. V

Piątek 14.30-15.15

ZAJĘCIA SPORTOWE

Piłka nożna chłopcy

Cieśliński Jacek

Kl. V-VI

Czwartek 15.15-16.15

Sobota 9.30-10.30

Piłka siatkowa dziewcząt

Kawałko Marzena

Kl. IV-VII

Poniedziałek i środa 16.15-17.45, lekcja 10 i 11

Piłka siatkowa chłopców

Kawałko Marzena

Kl. IV-VII

Wtorek 16.15-17.45, lekcja 10 i 11; piątek15.30-17.00, lekcja 9 i 10

Gry i zabawy

Kawałko Marzena

Kl. II

Kl. III

Kl. I

Wtorek 14.30-15.15, lekcja 8

Wtorek 15.20-16.05, lekcja 9

Piątek 12.40-13.25, lekcja 6

SKS dla dziewcząt ZUMBA

Dachnowska Ewa

1h kl. IV-VII

Wtorek 14.30-15.15, lekcja 8

Piłka nożna

Duda Kamila

1h kl.IIa-III

1h kl.Iabc-IIb

Czwartek 14.15-15.00

Czwartek 15.15-16.00

Szachy

Świerc Edyta

1h – II-III

Piątek 15.00-15.45

Szachy

Sydor Radosław

Kl. IV-VII

Wtorek 14.30-15.15

Gimnastyka korekcyjna

Ostoińska Lucyna

Kl. I-III

Środa, czwartek 13.30-14.15

Szkolenie sportowe – piłka siatkowa dla dziewcząt

Kawałko Marzena

4h - kl. V

Zgodnie z harmonogramem zajęć lekcyjnych

SZKOLNE ORGANIZACJE

Samorząd Uczniowski

Szopa Agata

Kl. IV-VII

spotkania niecykliczne

Gromada Zuchowa

Saj Katarzyna

Kl. I-III

Piątek 13.50-15.00

Radio Impuls 

Nowińska- Moczia Adriana

Kl. IV-VII

według potrzeb

Zaj. dziennikarskie szkolna gazetka Buda

Sojka Agnieszka

Kl. IV-VII

Wtorek 15.30

Chór

Majewska Aneta

Kl. IV-VII

Środa 14.30-15.15

Szkolny Kabaret Kubełek

Gabryelska Grażyna

Kl. IV-VII

Czwartek godz. do uzgodnienia

Szkolne koło Caritas

Zakrzewska-Skotniczny Aneta

Kl. IV-VII

według potrzeb

JĘZYK MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKI – ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE DLA MNIEJSZOŚCI

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Waleska Agnieszka

3h - kl. Iac

Poniedziałek 12.40 – 13.40, lekcja 6

Wtorek 11.40-13.25

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Gawinowska Alicja

3h - kl. Ib

Środa 11.40-12.25

Czwartek 12.40-13.25

Piątek 11.40-12.25

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Waleska Agnieszka

3h – kl. IIab

Poniedziałek 8.00-8.45, 14.30-15.15

Czwartek 8.00-8.45, lekcja 1

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Waleska Agnieszka

3h – kl. IIIabd

Wtorek 13.35-15.15

Środa 14.30-15.15

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Waleska Agnieszka

3h – kl. IIIcd

Poniedziałek 13.35-14.20

Środa 12.40-14.20

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Gawinowska Alicja

3h – kl. IVab

Środa 15.25-16.10

Czwartek 14.30-15.15,13.35-14.20

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Gawinowska Alicja

3h – kl. IVc

Poniedziałek 12.40-14.20 2h

Piątek 12.40 – 13.25, lekcja 6

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Gawinowska Alicja

3h – kl. Va

Wtorek 12.40-14.20 2h

Piątek 13.35-14.20, 14.30-15.15 2h

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

Gawinowska Alicja

3h – kl. Vbc

Poniedziałek 8.00-9.40

Wtorek 14.30-16.10

Język mniejszości narodowej – język niemiecki. Nauka własnej historii i kultury

Gawinowska Alicja

 0,7h - kl. Va

Piątek 14.30-15.15

Język mniejszości narodowej – język niemiecki. Nauka własnej historii i kultury

Gawinowska Alicja

 0,7h - kl. Vbc

Wtorek 15.25-16.10

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE UCZNIÓW - INNE

Zajęcia polonistyczne z uczniem zdolnym

Skowrońska Magdalena

Kl. VI-VII

Poniedziałek 13.35-14.20

Czwartek13.35-15.15

Zajęcia wzmacniające kompetencje emocjonalne i społeczne

Kosielska Anna

Kl. IIIb

Wtorek 12.40-13.25

Zajęcia wzmacniające kompetencje emocjonalne i społeczne

Skotnicka-Husiak Agata

Kl. II-IV

Środa 12.40-13.25

Pomoc uczniom wymagającym wsparcia

Nowińska- Moczia A.

Kl. IV-VII

Czwartek 13.35-14.20

Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 z j.angielskiego

Olchowska-Szpala Małgorzata

Kl.VII

Wtorek 15.15-16.00(od II semestru)

 

prezydent

50 lat logo

SPONSORZY:

optim

ape

zakupy dla dzieci

nici

sopelek

ines

cermag

opole

tak czytam

pinezka

rolkowisko

maestro

zabawki

lewel logo

PATRONI MEDIALNI:

radio opole

doxa fm

tvp3

projekt

Dzisiaj 69

Wczoraj 121

Tydzień 1676

Miesiąc 6031

Wszystkich 247396

W tej chwili stronę odwiedza 5 gości.