Zapisy

 OBWÓD SZKOŁY zasady naboru     terminy   wnioski o przyjęcie (spoza obwodu)  zgloszeni do szkoły

Do obwodu szkoły PSP nr 11 należą ulice miasta Opola:
 •     Astrów
 •     Beskidzka
 •     Bzów
 •     Chabrów
 •     Huculska
 •     Irysów
 •     Jana Stanisława Jankowskiego
 •     Jaśminów
 •     Karpacka
 •     Konwalii
 •     Janusza Kusocińskiego
 •     Luboszycka (numery parzyste i nieparzyste od nr.10 do 23)
 •     Maków
 •     Narcyzów
 •     Niezapominajek
 •     Oleska (numery nieparzyste i parzyste od nr.47 do nr. 120)
 •     Leopolda Okulickiego
 •     Pl. Oleandrów
 •     Pl. Róż
 •     Podhalańska
 •     Mikołaja Rataja
 •     Stokrotek
 •     Tatrzańska
 •     Tulipanów
 •     Wodociągowa
 •     Zakopiańska


Obwód szkoły

 ZASADY NABORU DO KLASY I

 Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określa: Rady Miasta Opola w zakresie kryteriów dla dzieci spoza obwodu szkoły (kryteria określa - UCHWAŁA NR XXXIX/776/2017 RADY MIASTA OPOLA pdf) i Prezydent Miasta w zakresie terminów i harmonogramu czynności - ZARZĄDZENIE Nr OR-I.0050.151.2017 PREZYDENTA MIASTA  OPOLA pdf, ZAŁĄCZNIK NR 1 terminy pdf, ZAŁĄCZNIK NR 2 postepowanie uzupełniające pdf). Na stronie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola można zapoznać się z warunkami rekrutacji do szkół i placówek prowadzonych przez miasto Opole: OSWIATA.OPOLE.PL

Punkty podane niżej dotyczą m.in. zasad podziału klas pierwszych na oddziały.

 • Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego. Sekretarz szkoły odpowiada za prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 • SZEŚCIOLATKI PRZYJMOWANI SĄ NA ZASADACH SIEDMIOLATKÓW NA WNIOSEK RODZICÓW JEŚLI KORZYSTAŁY Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO LUB POSIADAJĄ OPINIĘ O MOŻLIWOŚCI ROZPOCZĘCIA NAUKI WYDANĄ PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ.
 • Podziału dzieci dokonuje się według listy ze zgłoszonymi do szkoły dziećmi z obwodu szkoły i pozaobwodowymi przyjetymi do szkoły. 
 • Nauczyciele powołani przez dyrektora szkoły do komisja rekrutacyjnej uczestniczą również w przydziale do danych oddziałów uczniów przyjętych do szkoły.
 • W celu uniknięcia problemu segregacji mogą być uwzględniane prośby rodziców dotyczące wspólnego uczęszczania dzieci do klasy (tylko 2-3 dzieci) oraz inne w miarę możliwości.
 • Do każdego oddziału klasowego przydziela się zbliżone ilości dziewczynek i chłopców, a liczebność klas powinna być podobna (przede wszystkim rozpoczyna się podział wg roku i miesiąca urodzenia, poczynając od najmłodszych dzieci - tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od tej zasady).
 • Dzieci, które były odroczone w realizacji obowiązku szkolnego oraz wymagające specjalnej troski będą przydzielane do oddziałów klas w równej ilości i w pierwszej kolejności.
 • W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, w miesiącu wrześniu rozpoczyna się uroczyste pasowanie dzieci na uczniów. Uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów odbywać sie będzie w miesiącu listopadzie w Dniu Patrona Szkoły.
 • Listy poszczególnych klas zostaną wywieszone w godzinach popołudniowych w dniu rozpoczęcia roku szkolnego w miesiącu wrześniu po uroczystości związanej z pasowaniem dzieci na uczniów szkoły.
 • Utworzona komisja rekrutacyjna rozstrzyga wszelkie spory z naborem.
 • Dyrektorowi szkoły podejmuje ostateczną decyzję w zakresie przydziału do konkretnych oddziałów klasowych.
 • Szkoła ma prawo ze wzgledów organizacyjnych wprowadzić zmiany we wcześniej ustalonych listach.

TERMINY USTALI RADA MIASTA:

29 marzec 2017 (środa) o godz. 17.00 - SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z DYREKCJĄ SZKOŁY (DNI OTWARTE JEDENASTKI);

ZAPISY (PODANIA DO SEKRETARIATU SZKOŁY):

Do 19 maja 2017 r. do godz. 15.00: zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkołyskładanie wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwody do szkoły (wraz z właściwymi dokumentami rozpoczęcie od 19 kwietnia 2017r.);

2 czerwca 2017 r. do godz. 15.00wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego;

Od 5 czerwca do 7 czerwca 2017 r. do godz. 15.00: rodzice dzieci zakwalifikowanych do szkoły składają pisemne potwierdzenie woli zapisania w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane;

9 czerwca 2017 r. do godz. 15.00: wywieszenie list dzieci spoza obwodu przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

ZASADY I HARMONOGRAM NABORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH OKREŚLA ZARZĄDZENIE Nr OR-0050.151.2017 PREZYDENTA MIASTA  OPOLA ZAŁĄCZNIK NR 2

Z życia szkoły prezentacja multimedialna_pobierz

Obwód szkoły

        Zasady naboru do klasy I

 

Dzisiaj 129

Wczoraj 245

Tydzień 1106

Miesiąc 4697

Wszystkich 192181

W tej chwili stronę odwiedza 53 gości.