Zastępstwa w dniu 2018-12-17 PONIEDZIAŁEK

Cieśliński Jacek

numer lekcji / godziny oddział zastępca uwagi
1. 8.00 - 8.45 5C --brak-- Uczniowie przychodzą później
2. 8.55 - 9.40 5C --brak-- Uczniowie przychodzą później
5. 11.40 - 12.25 4A Gawinowska Alicja lekcja
6. 12.40 - 13.25 8C Gawinowska Alicja lekcja
7. 13.35 - 14.20 6AC WF --brak-- Uczniowie zwolnieni do domu
8. 14.30 - 15.15 6AC WF --brak-- Uczniowie zwolnieni do domu

Dynak Krzysztof

numer lekcji / godziny oddział zastępca uwagi
5. 11.40 - 12.25 8A Zakrzewska Skotniczny Aneta lekcja
6. 12.40 - 13.25 8B Łęgowska Magdalena lekcja
7. 13.35 - 14.20 7A Czeczot Putek Violetta lekcja

Olchowska-Szpala Małgorzata

numer lekcji / godziny oddział zastępca uwagi
1. 8.00 - 8.45 8B Nowińska Moczia Adriana Łączenie grup
2. 8.55 - 9.40 5A Nowińska Moczia Adriana Łączenie grup
4. 10.45 - 11.30 8C Szymańska Roma Łączenie grup
5. 11.40 - 12.25 4B Szydłowska Bożena lekcja
6. 12.40 - 13.25 5B Nowińska Moczia Adriana Łączenie grup

Radecki Bartosz

numer lekcji / godziny oddział zastępca uwagi
2. 8.55 - 9.40 8B Czaplińska Anna lekcja
3. 9.50 - 10.35 7B Dmochowska Katarzyna lekcja
4. 10.45 - 11.30 8A Saternus Aleksandra lekcja
6. 12.40 - 13.25 7A Czeczot Putek Violetta lekcja
7. 13.35 - 14.20 8C Zakrzewska Skotniczny Aneta lekcja

Ratajczak Karina

numer lekcji / godziny oddział zastępca uwagi
2. 8.55 - 9.40 4D Szkotak Zdzisława lekcja
3. 9.50 - 10.35 5C Szkotak Zdzisława lekcja
4. 10.45 - 11.30 4A Gawinowska Alicja lekcja
5. 11.40 - 12.25 6A Dobrzyńska Zofia lekcja

Stelmaszyk Roman

numer lekcji / godziny oddział zastępca uwagi
4. 10.45 - 11.30 4C Kawałko Marzena lekcja

Wasilkowska Agnieszka

numer lekcji / godziny oddział zastępca uwagi
1. 8.00 - 8.45 8A Lisowska Maria lekcja
3. 9.50 - 10.35 8C Popardowski Jacek lekcja
4. 10.45 - 11.30 6C Malec Anna lekcja
5. 11.40 - 12.25 5B Czeczot Putek Violetta lekcja