Zebrania i konsultacje

1.

 Zebrania z rodzicami  od godz. 17.00

(w pierwszym dniu klasy 4-8, drugiego dnia 1-3)

10 i 11 września 2019

17 i 18 grudnia 2019

4 i 5 lutego 2020

19 i 20 maja 2020

2.

Konsultacje nauczycieli z rodzicami
od 16.30 do 18.30 

(w pierwszym dniu klasy 4-8, drugiego dnia 1-3)

15 i 16 października 2019

19 i 20 listopada 2019

17 i 18 marca 2020

 

 

Zebrania dla rodziców mogą być zwołane z inicjatywy wychowawcy, Dyrektora, przewodniczącego rady klasowej bądź 1/3 ogółu rodziców danej klasy. Informacje o spotkaniu przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem.

Rodzice zobowiązani są do:

1)     powiadomienia Szkoły o przyczynach nieobecności ucznia, trwającej powyżej 3 dni,

2)   usprawiedliwienia nieobecności dziecka poprzez „Zeszyt kontaktów” bezpośrednio po powrocie dziecka do Szkoły (do 3 dni). W wypadku nieobecności wychowawcy klasy usprawiedliwienie przekazuje się do sekretariatu Szkoły,

3)  uzyskania zgody Dyrektora Szkoły na nieobecność dziecka trwającą powyżej 7 dni, a wynikającą z innych przyczyn niż choroba, a do 7 dni zgody wychowawcy klasy,

4)    określenia przyczyn nieuczestnitwa dziecka w organizowanych przez Szkołę wyjściach poza jej teren (także wycieczkach). Wychowawca klasy decyduje i ustala plan pracy dziecka w tym dniu (dniach),

5)    niezwłocznego odebrania chorego dziecka ze Szkoły,

6)    ponoszenia kosztów dewastacji mienia szkolnego przez ucznia także dewastacji dokonanych podczas wycieczek szkolnych.

 

W celu wspierania procesu wychowawczego w szkole działa komisja wychowawcza.

1. Komisja wychowawcza składa się z:

  • Dyrektora szkoły lub Wicedyrektora (przewodniczący  komisji),
  • pedagoga szkolnego,
  • wychowawcy danej klasy,
  • powołanych przez Dyrektora Szkoły nauczycieli.

2. W komisji wychowawczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Dyrektora Szkoły z instytucji wspomagających proces wychowawczy szkoły. Na  komisję zaprasza się rodziców i uczniów, których sprawa jest poruszana.

3. Komisję wychowawczą zwołuje jej przewodniczący na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela Szkoły w celu rozwiązania problemu wychowawczego.

4. Komisja może wnioskować do Dyrektora Szkoły o zastosowanie odpowiednich środków wychowawczych.

 

prezydent

opolskie na rower mini1

logo niepodlegla

logo minister

50 lat logo

SPONSORZY:

optim

ape

zakupy dla dzieci

nici

sopelek

ines

cermag

opole

tak czytam

pinezka

rolkowisko

maestro

zabawki

lewel logo

medikor

PATRONI MEDIALNI:

radio opole

doxa fm

tvp3

projekt

Dzisiaj 3

Wczoraj 314

Tydzień 1020

Miesiąc 5782

Wszystkich 331147

W tej chwili stronę odwiedza 18 gości.