Wyniki egzaminów ósmoklasisty – maj 2022

Na dołączonym slajdzie przedstawiamy wyniki po egzaminie ósmoklasisty przeprowadzonym w maju 2022 r. Gratulujemy nauczycielom i uczniom (już absolwentom naszej szkoły) bardzo wysokich wyników na egzaminie, zarówno z języka polskiego, angielskiego i matematyki. Wszystkie wyniki (z j.polskiego, angielskiego i matematyki) są w skali ogólnopolskiej klasyfikowane jako wysokie wyniki nauczania (stanin 8 w 9 stopniowej skali). Na tle szkół miasta Opola jesteśmy jedną z najlepszych szkół podstawowych, wyniki naszych uczniów znacznie przewyższają inne szkoły. Trzymamy kciuki by obecni ósmoklasiści kontynuowali bardzo dobre "tradycje" w tym zakresie 🙂

Na slajdzie widzimy procentowy wynik osiągnięty przez PSP11 z poszczególnych przedmiotów, wyniki poszczególnych oddziałów klasowych oraz wyniki jakie uzyskano w mieście Opolu, województwie i kraju.

Egzaminosmoklasisty 2022 1

Egzaminy ósmoklasisty w roku 2023

 Szanowni Rodzice uczniów klas 7 i 6


Przekazuję informację dotyczącą egzaminów ósmoklasisty przeprowadzanych na zakończenie edukacji w szkole podstawowej. Ważne zmiany obejmujące m.in. rezygnację z dodatkowego przedmiotu do wyboru przez ucznia. Egzamin będzie obejmował tylko język polski, matematykę i język obcy. Poniżej przekazuję szczegółowe informacje.

Egzaminy zewnętrzne w 2023 i 2024 r.

W 2023 r. i w 2024 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Od roku 2025 egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII.

W przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2023 i 2024 r. oznacza to, że:
• zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z 29 lipca 2022 r., (Dz.U. 2022 poz. 1591),
• obowiązują aneksy do informatorów z 2023 i 2024 r. i dostępne na stronie internetowej CKE (informatory należy czytać łącznie z aneksami, które wyłączają niektóre treści z informatora),
• uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego; nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego,
• w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).


z wyrazami szacunku

Jarosław Cieśliński - dyrektor szkoły

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Wyniki egzaminów ósmoklasisty z roku 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 ponownie ósmoklasisci osiagneli bardzo wysokie wynikami egzaminów z wszystkich przedmiotów (j.angielski, j.polski i matematyka, wyniki poniżej), Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom.  Z wszystkich przedmiotów czyli: j.angielskiego, j.polskiego i matematyki uzywając terminologii sportowej byliśmy na pudle wśród szkół podsyawowych miasta Opola! Pomimo pandemii, nauczania zdalnego i różnych zawieruch nasi Nauczyciele i uczniowie spisali się wysmiennicie. 

 

 

Język angielski

Stanin

Język polski

Stanin

Matematyka

stanin

PSP11

82

8

72

8

74

8

             

OPOLE

76

 

64

 

66

 

WOJ.

66

 

58

 

55

 

POLSKA

67

 

60

 

57

 
             
             

VIII A

82

 

74

 

74

 
       VIII B          81            72              73  

VIII c

82

 

69

 

74

 
             

Stanin szkoły (zakres):

81–89

8

70–74

8

72–79

8

Więcej artykułów…

  1. Szczegóły
 

REKRUTACJA 20232024

informacje ukraina

e dziennik

teams

mol net

e szkola opolskie

dyplom I opole 1

solid

logo niepodlegla

prezydent

logo minister

50 lat logoDzisiaj 102

Wczoraj 243

Tydzień 1781

Miesiąc 6809

Wszystkich 626229

W tej chwili stronę odwiedza 43 gości.