Egzaminy ósmoklasisty w roku 2023

 Szanowni Rodzice uczniów klas 7 i 6

Informacja dotyczącą egzaminów ósmoklasisty przeprowadzanych na zakończenie edukacji w szkole podstawowej. Ważne zmiany obejmujące m.in. rezygnację z dodatkowego przedmiotu do wyboru przez ucznia. Egzamin będzie obejmował tylko język polski, matematykę i język obcy. Poniżej przekazuję szczegółowe informacje.

Egzaminy zewnętrzne w 2024 r.

W 2024 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Od roku 2025 egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII.

W przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2024 r. oznacza to, że:
• zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z 29 lipca 2022 r., (Dz.U. 2022 poz. 1591),
• obowiązują aneksy do informatorów z 2023 i 2024 r. i dostępne na stronie internetowej CKE (informatory należy czytać łącznie z aneksami, które wyłączają niektóre treści z informatora),
• uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego; nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego,
• w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

 

REKRUTACJA 2425

informacje ukraina

e dziennik

teams

mol net

dyplom I opole 1

solid

logo niepodlegla

prezydent

logo minister

50 lat logoDzisiaj 18

Wczoraj 353

Tydzień 1767

Miesiąc 5864

Wszystkich 716361

W tej chwili stronę odwiedza 23 gości.