Terminy - zakończenie roku szkolnego

Dyrekcja szkoły informuje o ważnych terminach związanych z zakonczeniem roku szkolnego 2012/13 i tzw. giełdzie używanych podręczników, która bedzie zorganizowana na terenie szkoły.

Informacja w sprawie zasad obrotu używanymi podręcznikami na terenie PSP nr 11 

  1. Koordynacją wymiany, sprzedaży używanych podręczników na terenie szkoły zajmuje się Pani K. Dmochowska – nauczyciel bibliotekarz, we współpracy z Panią A. Szopą – opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
  1. W/w działania odbywają się w okresie ostatniego tygodnia nauki szkolnej poprzez:

a)      organizację dnia giełdy podręczników,

b)      wystawienie tablicy ogłoszeniowej w holu szkoły dotyczącej wymiany, sprzedaży podręczników.

3.      Podręczniki wystawione na giełdę powinny:

a)      być zgodne ze szkolnym wykazem podręczników na rok szk. 2013/14,

b)      w stanie minimum dobrym, bez notatek, kompletne itp.

14.      Szkoła nie ponosi odpowiedzialności transakcje dokonywane podczas wymieniany, sprzedaży podręczników. Szkoła umożliwia jedynie obrót używanymi podręcznikami na jej terenie. Wymiana, sprzedaż dokonywana jest pomiędzy zainteresowanymi stronami. Zaleca się, żeby transakcja dokonywana była bezpośrednio pomiędzy rodzicami zainteresowanych uczniów.

Koordynatorzy mogą usunąć oferty, zakazać wymiany podręczników na terenie szkoły w wypadku naruszania pktu 3 lub jeśli transakcja, oferta jest niewiarygodna, cena za wysoka.

 

TERMINY NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/13 

TERMIN

ZADANIE

Do 20 maja

Poinformować rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych i przewidywanej ocenie zachowania nieodpowiedniej i nagannej

24 maja

Zebrania zespołów nauczycieli uczących w danej klasie

Do 27 maja

Poinformowanie uczniów o przewidywanej ocenie rocznej

Do 29 maja

Przez zeszyt kontaktów poinformować rodziców o przewidywanych ocenach

Do 4 czerwca

Składanie ewentualnych wniosków o wyższą niż przewidywana ocenę, a w wypadku ocen  niedostatecznych i nagannych do 25maja

11 czerwca, godz. 16.00 - 18.00

Konsultacje dla rodziców kl. I-III, podanie informacji o ocenie opisowej

13 czerwca

Zabawa na zakończenie nauki uczniów klas VI

13 - 14 czerwca

Ewentualne testy poprawkowe

Do 15 czerwca

Informacja poprzez szkolną stronę internetową o podręcznikach na rok 2013/2014

18 czerwca

Nauczyciele, szkolne organizacje, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski proszeni są o złożenie propozycji dotyczących roku szkolnego 2013/14

Do 18 czerwca

Ostateczna ocena z przedmiotów i zachowania wpisana do dziennika

Do 19 czerwca

Odwołanie rodzica od oceny opisowej (kl. I-III)

20 czerwca, godz. 14.45 – 16.30

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

28 czerwca

Zakończenie roku szkolnego

klasy VI  – godz. 10.00, klasy I – V godz. 8.30

1 lipca, godz. 9.30-14.00

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny

Do 5 lipca

Możliwość złożenia odwołania od wystawionych ocen

28 sierpnia

Ewentualne egzaminy poprawkowe

30 sierpnia, godz. 9.30

Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny

 

REKRUTACJA 2425

informacje ukraina

e dziennik

teams

mol net

dyplom I opole 1

solid

logo niepodlegla

prezydent

logo minister

50 lat logoDzisiaj 101

Wczoraj 127

Tydzień 455

Miesiąc 2939

Wszystkich 720613

W tej chwili stronę odwiedza 24 gości.