Wewnątrzszkolne ocenianie - nowelizacja od 1.09.2016

Informujemy, że 31.08.2016r. Rada Pedagogiczna uchwaliła nowe zasady oceniania uczniów w naszej szkole. Projekt zyskał w czerwcu pozytywne opinie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Regulacje dotyczą głownie uczniów klas IV-VI, zasady dotyczące uczniów klas młodszych pozostają w zasadzie bez zmian, również system oceniania zachowania nie uległ zmianie. Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązuje od 1 września 2016 r.

Podręczniki na rok szkolny 2016/2017

Dyrektor szkoły zgodnie z art. 22ab ust. 6 Ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oświaty podaje zestaw podręczników, które będą obowiązywać w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w roku szkolnym 2016/2017. Przypominam, że w klasach 1-3 i 4-5 uczniowie wypożyczają podręczniki z biblioteki szkolnej, również ćwiczenia przekazuje im biblioteka. Zakupują jedynie zestawy do przedmiotu: religia, język mniejszości - niemiecki, dodatkowy niemiecki i wychowanie do życia w rodzinie.

Przekazuję również wymagania co do przyborów - stroju na wf obowiazujące w klasie pierwszej tzw. wyprawkę ucznia 

ZASTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA KLAS I - VI

WYPRAWKA DLA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ 

Wsparcie materialne dla uczniów uczęszczających w roku szkol. 2016/17 do klas pierwszych

Uchwała Rady Miasta w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych:
- Wsparcie materialne jest udzielane w formie refundacji wydatków mających na celu wyrównywanie
szans w zakresie rozwoju umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci, ponoszonych na:
1) zajęcia dodatkowe, w tym: językowe, sportowe, artystyczne i inne;
2) gry, w tym gry edukacyjne;
3) półkolonie w okresie ferii i wakacji;
4) bilety wstępu, w tym także bilety rodzinne i dla opiekunów dziecka, do instytucji nauki, kultury, sportu i rekreacji;
5) odzież i obuwie sportowe;
6) tornister, plecak i inne artykuły szkolne;
7) literaturę i czasopisma dziecięce;
8) literaturę specjalistyczną dla rodziców dotyczącą problematyki wychowania i rozwoju dziecka;
9) pomoce wspierające proces edukacyjny, w tym: atlasy, encyklopedie, instrumenty muzyczne itp.
2. Wysokość wsparcia, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 1000,00 zł dla jednego ucznia.

dobry start

 

REKRUTACJA 2425

informacje ukraina

e dziennik

teams

mol net

dyplom I opole 1

solid

logo niepodlegla

prezydent

logo minister

50 lat logoDzisiaj 101

Wczoraj 127

Tydzień 455

Miesiąc 2939

Wszystkich 720613

W tej chwili stronę odwiedza 18 gości.