Dzień otwartych drzwi Jedenastki

 dni otwarte 03.15

Serdecznie zapraszamy Rodziców sześciolatków i siedmiolatków na "Dzień otwartych drzwi Jedenastki" w dniach  11 marca 2015r. (środa) w godzinach 17.00 - 19.00. Zapraszamy Państwa wraz z dziećmi na spotkania z Dyrekcją szkoły (rozpocznie Dzień otwarty), nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, kierownikiem świetlicy.

Będzie można miedzy innymi: zapisać dziecko do szkoły, zapoznać się z ofertą edukacyjną Jedenastki, zwiedzić szkołę, porozmawiać z pedagogami, uczniami na własne oczy zapoznać się z twórczością naszych dzieci.

JEDENASTKA TO SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU!

Terminy związane z zakończeniem półrocza 2014/15

Dyrektor szkoły przekazuje terminy obowiązujące na zakończenie półrocza roku szkolnego 2014/2015

TERMIN

Zadanie

do 12 grudnia

Powiadomienie uczniów i ich rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej i nagannej

15.12 – 17.12

Zebrania zespołów nauczycieli uczących w danej klasie

16 grudnia

Zebrania z rodzicami

17 grudnia

( godzina 9.00)

Próbny sprawdzian dla klas VI – przygotowany przez CKE

15 – 19 grudnia

Kiermasz świąteczny (charytatywny)

19 grudnia

Wigilie klasowe i szkolna

22 grudnia

– 6 stycznia

Zimowa przerwa świąteczna (w dniach 2 i 5 stycznia szkoła obejmuje dzieci tego wymagające opieką wychowawczą)

Do 13 stycznia

do godz.14.00

Ostateczna ocena z przedmiotów i zachowania wpisana do dziennika

15 stycznia

( godz. 15.30 – 17.00)

Rada Pedagogiczna – konferencja klasyfikacyjna

16 stycznia

Zakończenie I semestru

2 lutego

( godz. 15.30 – 17.30)

Rada Pedagogiczna podsumowująca I półrocze

19.01 – 1.02

Ferie zimowe

3 lutego

Zebrania z rodzicami – informacja o wynikach klasyfikacji

3 marca

wtorek godz.17.00

Zebrania rodziców kl. VI (w auli, podsumowujące sprawdzian próbny, prezentacja PG 7)

O ocenie śródrocznej mówi § 8 ust. 1 i 2 WSO. O zasadach powiadamiania rodziców o ocenie śródrocznej mówi § 14 ust. 10.

Oceny klasyfikacyjne śródroczne wystawione przez n-li są ostateczne.

Dzieci dzieciom- konkurs literacki

III Szkolny Konkurs Literacki W hołdzie Orlętom – ukochanym dzieciom swego miasta na utwór poświęcony Orlętom Lwowskim 

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie. Spróbujcie przelać na papier swoje uczucia, wrażenia, przemyślenia. Niech to będzie Wasz hołd złożony Orlętom, ukochanym dzieciom swojego miasta – Lwowa.

Termin składania prac upływa 14 XI 2014.

Ogłoszenie wyników nastąpi w Dniu Patrona. 

"Człowiek-Zdrowie -Środowisko"

Dnia 20 listopada (czwartek) o godz. 13.35, w sali 120 odbędą się szkolne eliminacje do Konkursu "Człowiek - zdrowie-środowisko".
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 i obejmuje wiedzę z zakresu przyrody klas 4-6. ochrony środowiska oraz podstawowe informacje na temat zdrowia człowieka.

Zgłoszenia u pań: M. Lisowskiej i M. Łegowskiej do dnia 19 listopada.

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny-etap szkolny

Nauczyciele języka polskiego informują, że etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego odbędzie się 6 listopada na 6 i 7 lekcji w s. 114.

 

REKRUTACJA 2425

informacje ukraina

e dziennik

teams

mol net

dyplom I opole 1

solid

logo niepodlegla

prezydent

logo minister

50 lat logoDzisiaj 102

Wczoraj 127

Tydzień 456

Miesiąc 2940

Wszystkich 720614

W tej chwili stronę odwiedza 20 gości.