Zastępstwa na dzień: 23.06.2022 (czw.)

Bokszczanin Aleksandra

LekcjaPrzedmiotKlasaZastępcaSala
3Edukacja wczesnoszkolna3B|IZEStrzelec-Zagwocka Marzena208z

Szopa Agata

LekcjaPrzedmiotKlasaZastępcaSala
2Język angielski4B|bIZEUczniowie przychodzą później206
3Język angielski4A|IZEJendrysiak Dominika12
4Język angielski5B|JA 1Nowińska-Moczia Adriana206
5Język angielski7A|JA 2Nowińska-Moczia Adriana118
6Język angielski5A|GR2Nowińska-Moczia Adriana206
7Język angielski7CUczniowie zwolnieni do domu206

Szymańska Romualda

LekcjaPrzedmiotKlasaZastępcaSala
2Edukacja przyrodnicza2ADynak Krzysztof101
3Wychowanie fizyczne 1-32CPopardowski Jacek101
4Edukacja matematyczna3BRatajczak Karina101
5Edukacja przyrodnicza1AŁęgowska Magdalena104
6Edukacja przyrodnicza2BLisowska Maria5