PILOTAŻOWY PROJEKT "SPORTOWE TALENTY"

 Program Sportowe Talenty to pilotażowa edycja projektu edukacyjno – sportowego zainicjowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Od września 2022 r. program prowadzony jest przez nauczycieli w-f szkół województw opolskiego oraz lubelskiego z perspektywą jego rozszerzenia w roku szkolnym 2023/ 2024 na wszystkie 16 województw.

Jego celem jest odkrywanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów wszystkich polskich szkół. Fundamentem programu jest narzędzie SportoweTalenty.pl. udostępnione nauczycielom w celu wprowadzania i monitorowania wyników testów sprawnościowych przeprowadzanych podczas lekcji w-f.

Zanonimizowane wyniki testów zostaną z czasem udostępnione klubom sportowym, które za pośrednictwem szkoły będą mogły kontaktować się z rodzicami, aby zaproponować im dalszy sportowy rozwój ich dziecka.

Więcej informacji  https://sportowetalenty.gov.pl/ 

Zmiany do Statutu Szkoły

W dniu 8.11.2022 r. Rada Pedagogiczna uchwaliła zmiany do Statutu szkoły - pdf, zmiany dotyczą: organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zasad składania skargi za naruszenie praw ucznia oraz  doprecyzowanie katalogu przewinień objętych ewentualnymi karami statutowymi.

W listopadzie ukaże się również tekst jednolity Statutu.

 

REKRUTACJA 20232024

informacje ukraina

e dziennik

teams

mol net

e szkola opolskie

dyplom I opole 1

solid

logo niepodlegla

prezydent

logo minister

50 lat logoDzisiaj 12

Wczoraj 231

Tydzień 12

Miesiąc 1258

Wszystkich 600293

W tej chwili stronę odwiedza 49 gości.