Koniec półrocza 2020/2021- komunikat Dyrektora

Szanowni rodzice,

informujemy, że do świąt uczniowie pozostają na zdalnym nauczaniu (przypominamy również, że dni 21-22.12, są u nas w szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych). Później trwa przerwa świąteczna, i od 4.01 do 17.01 ferie zimowe.

TERMINY polrocze 20 21 www 2

OD 18 STYCZNIA KLASY MŁODSZE WRACAJĄ DO SZKOŁY

Szanowni Państwo,

18 stycznia klasy 1-3 rozpoczynają w szkole stacjonarną naukę. Zdaję sobie sprawę z obaw zarówno środowiska nauczycielskiego jak i rodziców. Musimy jednak pamiętać, że organizacja pracy szkoły będzie przede wszystkim podporządkowana zachowaniu możliwie jak najbezpieczniejszych warunków pracy dla uczniów i nauczycieli.

Zwracamy się więc do Państwa, Szanowni Rodzice, z prośbą o to, byście przypomnieli swoim dzieciom zasady, które będą obowiązywały w szkole (szczegółowe wytyczne >>wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły<<). Państwa zaangażowanie jest niezwykle ważne, bardzo prosimy, rozmawiajcie Państwo ze swoimi pociechami, nieustannie im przypominając o zasadach, które mają zapewnić im bezpieczną naukę. Podporządkowanie się obowiązującym regułom jest teraz ważne dla nieprzerwanego nauczania dzieci w szkole.

Przypominam, uczniowie w czasie pobytu w szkole muszą pamiętać o

· zachowaniu dystansu społecznego,

· przestrzeganiu zasad higieny (częstym myciu lub dezynfekowaniu rąk),

· posiadaniu własnych przyborów szkolnych (nie wolno się nimi wymieniać),

· posiadaniu własnych chusteczek higienicznych i właściwym ich wykorzystywaniu,

· zakrywaniu ust i nosa (noszeniu maseczek) w przestrzeni wspólnej, np. w większych skupiskach na szkolnych korytarzach, a także podczas przyjścia i wyjścia ze szkoły.

Plan lekcji po przyjściu do szkoły będzie identyczny z wrześniowym i tym jaki uczniowie mieli na nauczaniu zdalnym. O ewentualnych zmianach, organizacji zajęć pozalekcyjnych będą Państwa informować na bieżąco wychowawcy klas poprzez e-dziennik. Uczniowie będą mieli lekcje w jednym pomieszczeniu, w nim też będą spędzali część przerw, by ograniczyć kontakt z uczniami z innych klas. Klasy 1 i 2 w swoich dotychczasowych salach lekcyjnych (szatnie przy salach), a klasy 3 w salach na parterze w skrzydle klas starszych (szatnia główna szkoły). W miarę możliwości uczniowie będą też spędzali czas na spacerach na świeżym powietrzu. Przypominam, że w związku z budową sali gimnastycznej szkolne boisko jest wyłączone z użytkowania.

Lekcje wychowania fizycznego będą prowadzone w zwiększonym reżimie sanitarnym. O zasadach uczniowie zostaną poinformowani przez nauczycieli na zajęciach. Lekcje te mogą odbywać się także na świeżym powietrzu, proszę więc zadbać o to, by dzieci miały odpowiedni strój, dostosowany do aktualnych warunków pogodowych.

Przedstawiam również wytyczne funkcjonowania świetlicy. Do świetlicy mogą uczęszczać tylko uczniowie z klas I-III. Uczniowie tych samych oddziałów klasowych w miarę możliwości przebywają w tych samych pomieszczeniach nie mieszając się z innymi oddziałami. Zawieszone są wszelkie zajęcia warsztatowe. Świetlica przede wszystkim zapewnia dzieciom opiekę w odpowiednim reżimie sanitarnym. Zwracam uwagę na dostosowanie się do zaleceń kierownika świetlicy w zakresie przyprowadzania i odbierania dzieci. Obiady dla uczniów będą organizowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Uczniowie, którzy nie spożywają obiadów w szkole dobrze żeby mieli posiłek, tak aby mogli go spożyć w czasie przerwy obiadowej. W trosce o bezpieczeństwo uczniów bardzo Państwa prosimy, byście nie pozostawiali dzieci w świetlicy, jeśli możecie Państwo zapewnić im opiekę. Im krócej dziecko będzie przebywało w dużych skupiskach ludzkich, tym mniejsze jest ryzyko zarażenia.

Do szkoły mogą wchodzić tylko uczniowie i pracownicy. Zarówno uczniowie, jak i osoby je przyprowadzające i odbierające nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W przypadku gorączki, infekcji dróg oddechowych uczniowie powinni zostać w domu. Wszelkie informacje będziemy Państwu przekazywali poprzez dziennik elektroniczny i stronę szkoły, proszę na bieżąco zapoznawać się z informacjami i przekazywać je swoim dzieciom.

Wiemy wszyscy, że przed nami niełatwy czas, tylko wzajemna troska o siebie i podporządkowanie się zasadom pozwolą uniknąć niebezpieczeństwa zaprzestania przez nauczycieli kontynuowania bezpośredniej pracy z uczniami na terenie szkoły, a ten warunek jest najważniejszy zarówno dla dzieci, Państwa, jak i nauczycieli. Prosimy Państwa o pomoc i wspieranie podejmowanych przez nas działań.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Cieśliński – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich

MIKOŁAJKOWY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ

mikolajkowy 2020Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu zaprasza uczniów klas I-VI szkół podstawowych miasta Opola do udziału w tegorocznej - dwudziestej czwartej już - edycji Mikołajkowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej.
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w tym konkursie, mogą nagrać śpiewaną przez siebie piosenkę telefonem lub kamerką komputerową, a filmik przesłać do nas drogą elektroniczną.
Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie festiwalu (załącznik poniżej).
Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN >>>

 

e dziennik

solid

telefon m

teams

zywioly logo

opolskie na rower mini1

logo niepodlegla

prezydent

logo minister

50 lat logo

projekt

Dzisiaj 61

Wczoraj 224

Tydzień 1260

Miesiąc 5683

Wszystkich 453760

W tej chwili stronę odwiedza 94 gości.