Stypendia szkolne

W związku z faktem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Uchwały Nr XII/197/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola (Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 1575) informuję, że zmieniły się procedury składania wniosków i udzielania wzmiankowanej pomocy. W zakładce INFROMACJE dostepne są nowe infromacje z tym związane. Poniżej podajemy również linki do strony internetowej MCS w Opolu gdzie m.in. dostępne są druki formularzy:

http://mcs.opole.pl/mcs/st_szkolne

Jarosław Cieśliński - dyrektor PSP nr 11 im. Orląt Lwowskich

Podręczniki na rok szkolny 2015/2016

Dyrektor szkoły zgodnie z art. 22ab ust. 6 Ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oświaty podaje zestaw podręczników, które będą obowiązywać w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w roku szkolnym 2015/2016. Przypominam, że w klasach 1, 2 i 4 uczniowie wypożyczają podręczniki z biblioteki szkolnej, również ćwiczenia przekazuje im biblioteka. Zakupują jedynie zestawy do przedmiotu: religia, język mniejszości - niemiecki, dodatkowy niemiecki i wychowanie do życia w rodzinie.

Przekazuję również wymagania co do przyborów - stroju na wf obowiazujące w klasie pierwszej tzw. wyprawkę ucznia 

ZASTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA KLAS I - VI

WYPRAWKA DLA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

Terminy związane z zakończeniem roku szkolnego 2014/15

Dyrektor PSP nr 11 im. Orląt Lwowskich przekazuje informacje o obowiązujących terminach związanych z zakończeniem roku szkolnego:

TERMIN CO?
19 maja Zebrania dla rodziców
Do 22 maja Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznej i przewidywanej ocenie zachowania nieodpowiedniej i nagannej

26 maja

Zebrania zespołów nauczycieli uczących w danej klasie
Do 26 maja Poinformowanie uczniów o przewidywanej ocenie rocznej
Do 29 maja Przez zeszyt kontaktów poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach, w tym ocenach zachowania

30 maja

godz. 11.00 – 16.00

Festyn szkolny
Maj - czerwiec

Badanie kompetencji językowych – j.angielski kl. III,IV,V,

Badanie kompetencji z j. polskiego i matematyki kl. IV

Do 3 czerwca Składanie ewentualnych wniosków o wyższą niż przewidywana ocenę, a w wypadku oceny niedostatecznej,  nieodpowiedniej i nagannej do 27 maja

5 czerwca

(dodatkowy dzień wolny)

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci potrzebujących opieki, wychowawcy, do 1.06, zgłoszą potrzebę prowadzenia zajęć
8 czerwca Przyjazd dzieci polskich z Sambora - Ukraina
Do 10 czerwca Przekazanie zgodnie z regulaminem, propozycji do Chabrowskich Orląt i Walecznych Serc
11 - 12 czerwca Ewentualne testy poprawkowe

15 czerwca

16.00 - 18.00

Konsultacje dla rodziców kl. I-III, podanie informacji o ocenie opisowej
17 czerwca Apel, prezentacja laureatów i finalistów konkursów, zawodów
Do 17 czerwca Ostateczne oceny z przedmiotów i zachowania
18 czerwca (czwartek) Zabawa na zakończenie nauki uczniów klas VI
18 czerwca Nauczyciele, szkolne organizacje, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski proszeni są o złożenie propozycji dotyczących roku szkolnego 2015/16
Do 17 czerwca Odwołanie rodzica od oceny opisowej

22 czerwca

Rada klasyfikacyjna
Do 25 czerwca Pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się podczas ferii letnich, propozycje zajęć
25 czerwca Zakończenie roku szkolnego klas VI  – godz. 16.30
26 czerwca Zakończenie roku szkolnego (klasy I – V) – godz. 9.30
Do 30 czerwca

Możliwość złożenia odwołania od wystawionych ocen rocznych

27-28 sierpnia

Ewentualne egzaminy poprawkowe

Darmowe podręczniki dla klas I,II i IV

Szanowni rodzice, prosze o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą podręczników i ćwiczeń:

Darmowe podręczniki w klasach I-II i IV. Klasy III i V-VI na dotychczasowych zasadach. 

 W KLASIE 1:

Twoje dziecko dostanie przygotowany przez MEN darmowy podręcznik „Nasz elementarz”. Szkołą posiada ten podręcznik już od przedniego roku. Dodatkowo, szkoła otrzyma dotację w wysokości 49zł50 gr na zakup ćwiczeń dla każdego ucznia. Bezpłatny jest też podręcznik do nauki języka obcego. Szkoła na jego zakup otrzyma 24zł75gr/dziecko. Jedyne, za co będziesz musiał zapłacić, to podręczniki do przedmiotów nieobowiązkowych (np. religia, etyka, język mniejszości niemieckiej…).

Czytaj więcej...

Kangur 2015

W czwartek 19 marca 2015r. o godzinie 8.00 rozpocznie się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR. Z naszej szkoły bierze udział w tym konkursie aż 87 uczniów.

Trzymamy kciuki.

Powodzenia!!!

 

REKRUTACJA 2425

informacje ukraina

e dziennik

teams

mol net

dyplom I opole 1

solid

logo niepodlegla

prezydent

logo minister

50 lat logoDzisiaj 99

Wczoraj 127

Tydzień 453

Miesiąc 2937

Wszystkich 720611

W tej chwili stronę odwiedza 15 gości.