Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą może, na żądanie, uzyskać od administratora potwierdzenie, że przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a wówczas jej uprawniona do dostępu do nich oraz następujących informacji o:

  • celach przetwarzania;
  • kategoriach danych osobowych;
  • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, zwłaszcza z państw trzecich i organizacji międzynarodowych – jeśli ma to zastosowanie: o odpowiednich zabezpieczeniach;
  • planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub przynajmniej kryteria ustania tego okresu;
  • prawach do: żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych tej osoby oraz
  • o prawie do sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
  • prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • źródłach pozyskania danych;
  • tym, czy przetwarzanie będzie polegało również na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Ponadto administrator dostarcza kopię przetwarzanych danych osobowych osobie, której dane dotyczą. Za kolejne kopie administrator może pobrać stosowną opłatę w związku z kosztami administracyjnymi.

Przepisu nie stosuje się, jeśli osoba, której dane dotyczą nie jest informowana na podstawie art. 5 ust. 1 r.o.do., tj. uniemożliwia to prawidłowe wykonanie zadania publicznego przy jednoczesnej jego nadrzędności w stosunku do praw osób lub mogłoby to naruszyć ochronę informacji niejawnych.

 

prezydent

logo niepodlegla

logo minister

50 lat logo

SPONSORZY:

optim

ape

zakupy dla dzieci

nici

sopelek

ines

cermag

opole

tak czytam

pinezka

rolkowisko

maestro

zabawki

lewel logo

medikor

PATRONI MEDIALNI:

radio opole

doxa fm

tvp3

projekt

Dzisiaj 109

Wczoraj 155

Tydzień 1945

Miesiąc 4742

Wszystkich 306942

W tej chwili stronę odwiedza 28 gości.