Dokumenty szkolne

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018 pdf

Wyprawka dla ucznia klasy I pdf

Regulamin wypożyczania i udostepnienia darmowych podręczników pdf

Wniosek o przyjęcie do szkoły (spoza obwodu dziecko)  pdf

Oswiadczenie o spełnianiu kryteriów (do wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu) pdf

Zgłoszenie do szkoły (z obwodu dziecko) pdf

Zgłoszenie do szkoły 6-latek (z obwodu dziecko - wniosek) pdf

Szkolna strategia przeciwdziałania przemocy i agresji pdf 

Regulamin nagrody Chabrowskie Orlątko i Złote Orlątko pdf 

Regulamin przyznawania statuetki Waleczne Serce pdf 

Regulamin przyznawania tytułu honorowego Amicus verus rara avis est pdf

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku zachowań niepożądanych ucznia  pdf 

Regulamin przyznawania stypendium  pdf               

Statut szkoły pdf

Zmiany do Statutu_ubiór ucznia pdf

Zmiany do Statutu_nagradzania, karanie, rekrutacja... pdf

Wewnątrzszkolne ocenianie pdf

Zasady oceniania uczniów klas I - III  pdf

Kryteria oceny zachowania pdf

Punktacja dotyczaca ocen zachowania pdf

Program wychowawczy pdf

Szkolny program profilaktyczny pdf

Regulamin biblioteki pdf 

Regulamin praw i obowiązków ucznia pdf

Regulamin wycieczek szkolnych pdf

Regulamin Rady Rodziców pdf

Koncepcja rozwoju szkoły 2012-2017 pdf  

Plan nadzoru pedagogiczego w PSP 11 2016-2017 pdf

Plan uroczystości i imprez szkolnych 2016-2017 pdf

Ceremoniał szkolny pdf

 

Dzisiaj 84

Wczoraj 244

Tydzień 328

Miesiąc 5680

Wszystkich 180369

W tej chwili stronę odwiedza 47 gości.