Dokumenty szkolne

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018 pdf

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW dla klas I – VII rok szkolny 2017/2018 pdf

Wyprawka dla ucznia klasy I pdf

Regulamin wypożyczania i udostepnienia darmowych podręczników pdf

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ:

Wniosek o przyjęcie do szkoły (spoza obwodu dziecko)  pdf

Oswiadczenie o spełnianiu kryteriów (do wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu) pdf

Zgłoszenie do szkoły (z obwodu dziecko) pdf

Zgłoszenie do szkoły 6-latek (z obwodu dziecko - wniosek) pdf

 

 

Zgłoszenie do szkoły (przeniesienie z innej szkoły) pdf

Procedura wypisu dziecka ze szkoły  pdf

 

 

Szkolna strategia przeciwdziałania przemocy i agresji pdf 

Regulamin nagrody Chabrowskie Orlątko i Złote Orlątko pdf 

Regulamin przyznawania statuetki Waleczne Serce pdf 

Regulamin przyznawania tytułu honorowego Amicus verus rara avis est pdf

Regulamin przyznawania stypendium  pdf             

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku zachowań niepożądanych ucznia  pdf 

  

Statut szkoły pdf

Zmiany do Statutu_ubiór ucznia pdf

Zmiany do Statutu_nagradzania, karanie, rekrutacja... pdf

 

Wewnątrzszkolne ocenianie pdf

Zasady oceniania uczniów klas I - III  pdf

Kryteria oceny zachowania pdf

Punktacja dotyczaca ocen zachowania pdf

Program wychowawczo-profilaktyczny pdf

 

Regulamin biblioteki pdf 

Regulamin praw i obowiązków ucznia pdf

Regulamin wycieczek szkolnych pdf

Regulamin Rady Rodziców pdf

Koncepcja rozwoju szkoły 2012-2017 pdf  

Plan nadzoru pedagogiczego w PSP 11 2017-2018 pdf

Plan uroczystości i imprez szkolnych 2017-2018 pdf

Ceremoniał szkolny pdf

 

Dzisiaj 126

Wczoraj 245

Tydzień 1103

Miesiąc 4694

Wszystkich 192178

W tej chwili stronę odwiedza 8 gości.