Prawo do bycia poinformowanym w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 Administrator jest zobowiązany podać osobie, od której zbiera dane osobowe następujące informacje:

 • swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz swojego przedstawiciela – jeśli ma to zastosowanie;
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych – jeśli ma to zastosowanie;
 • cel przetwarzania danych osobowych i podstawę prawną;
 • jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust.1 lit. F r.o.d.o. – treść tego interesu
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców – jeśli istnieją;
 • informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony oraz informacje os zabezpieczeniach w szczególnych przypadkach – jeśli zachodzi takie przekazanie; oraz dla zachowania rzetelności i przejrzystości
 • okres przechowywania danych lub kryteria ustania tego okresu;
 • informacje o prawach do: dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia i przenoszenia oraz o prawach do sprzeciwu wobec przetwarzania i ograniczeniu przetwarzania;
 • informacje o prawie do cofnięcia zgody – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit a) r.o.d.o.;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i określenia konsekwencji niepodania danych;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i istotnych zasadach ich podejmowania, znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach dla osoby, której dane dotyczą.

Osoba ma prawo uzyskać informacje o celu i wypełnieniu obowiązków jeśli administrator planuje przetwarzać zebrane już dane w innym celu.

 

prezydent

logo niepodlegla

logo minister

50 lat logo

SPONSORZY:

optim

ape

zakupy dla dzieci

nici

sopelek

ines

cermag

opole

tak czytam

pinezka

rolkowisko

maestro

zabawki

lewel logo

medikor

PATRONI MEDIALNI:

radio opole

doxa fm

tvp3

projekt

Dzisiaj 103

Wczoraj 155

Tydzień 1939

Miesiąc 4736

Wszystkich 306936

W tej chwili stronę odwiedza 17 gości.