Dodatkowe dni wolne 2016/2017

Dyrektor szkoły ustala Zarządzeniem nr 1/2016/17 po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017. Wykaz dni wolnych znajduje się w zakładce Organizacja roku szkolnego i w poniższym zarządzeniu. W dniach tych szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

ZARZĄDZENIE NR 1/2016/17

Wewnątrzszkolne ocenianie - nowelizacja od 1.09.2016

Informujemy, że 31.08.2016r. Rada Pedagogiczna uchwaliła nowe zasady oceniania uczniów w naszej szkole. Projekt zyskał w czerwcu pozytywne opinie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Regulacje dotyczą głownie uczniów klas IV-VI, zasady dotyczące uczniów klas młodszych pozostają w zasadzie bez zmian, również system oceniania zachowania nie uległ zmianie. Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązuje od 1 września 2016 r.

Podręczniki na rok szkolny 2016/2017

Dyrektor szkoły zgodnie z art. 22ab ust. 6 Ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oświaty podaje zestaw podręczników, które będą obowiązywać w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w roku szkolnym 2016/2017. Przypominam, że w klasach 1-3 i 4-5 uczniowie wypożyczają podręczniki z biblioteki szkolnej, również ćwiczenia przekazuje im biblioteka. Zakupują jedynie zestawy do przedmiotu: religia, język mniejszości - niemiecki, dodatkowy niemiecki i wychowanie do życia w rodzinie.

Przekazuję również wymagania co do przyborów - stroju na wf obowiazujące w klasie pierwszej tzw. wyprawkę ucznia 

ZASTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA KLAS I - VI

WYPRAWKA DLA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ 

 

kosmiczne zajecia

Dzisiaj 20

Wczoraj 76

Tydzień 616

Miesiąc 3327

Wszystkich 202150

W tej chwili stronę odwiedza 17 gości.