Zasady i terminy rekrutacji do szkół miasta Opola

Szanowni Rodzice przyszłych uczniów klas 1. Informujemy, że na stronie internetowej Wydziału Oświaty (http://oswiata.opole.pl/rekrutacja/szkoly-podstawowe) ukazały się informacje dotyczące zasad rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Opole. PODANE SĄ RÓWNIEŻ TERMINY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ.

Poniżej, zamieszczamy informacje dotyczace rekrutacji do szkół podstawowych (więcej w zakładce ZAPISY).

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są dzieci:
  • 7-letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6-letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowani do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców kandydata. Nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami (przyjęto wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły). Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
 4. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznał określoną liczbę punktów oraz określił dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
  Uchwała XXXIX/776/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 59) http://oswiata.opole.pl/images/rekrutacja/2018/Uchwa%C5%82a.pdf
 5. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
  Organ prowadzący ustalił również harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.
 6. Zarządzenie Nr OR-I.0050.60.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawiwych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym. http://oswiata.opole.pl/images/rekrutacja/2018/Za%C5%82%C4%85cznik-2.pdf
 7. Zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka należy dokonać w terminie od 1 lutego do 25 kwietnia 2017r., przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do danej szkoły podstawowej.

Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci 6-letnich

Szanowni rodzice dzieci 6-letnich. W celu dokonania jak najwłaściwszego wyboru drogi edukacyjnej dla waszych dzieci miasto Opole otwarło PUNKT KONSULTACYJN. Dyżury pełnić będą  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy, doradcy metodyczni edukacji przedszkolnej, konsultanci Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz specjaliści Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu.

Miejsce: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Opole,
ul. Powstańców Śl. 19

Data: od 1 lutego do 29 lutego 2016 r. Godziny: 15.00 – 18.00

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW

PUNKTU KONSLTACYJNEGO DLA DODZICÓW DZIECI SZEŚCIOLETNICH

1.02.2016 - poniedziałek
3.02.2016 - środa
8.02.2016 - poniedziałek
10.02.2016 - środa
15.02.2016 - poniedziałek
17.02.2016 - środa
22.02.2016 - poniedziałek
24.02.2016 - środa
29.02.2016 - poniedziałek

Informacja dla rodzice 6-latków

Punkt  konsultacyjny dla rodziców 6 latków podejmujących decyzję o dalszej edukacji dziecka zostanie utworzony w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Czynny będzie od 1 do 29 lutego 2016 r.

w poniedziałki i środy w godz. 15.00 – 18.00

Dyżury pełnić będą  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy, doradcy metodyczni edukacji przedszkolnej, konsultanci MODN oraz specjaliści MPPP w Opolu.

Ferie w mieście Opolu

Drodzy rodzice od 1 lutego rozpoczynają się dwutygodniowe ferie zimowe. Informujemy, że na stronie http://www.opole.pl/ferie-w-opolu/ znajdą państwo informacje na temat możliwości organizacji czasu wolnego dla swoich dzieci. Czas ten proponujemy zamienić na atrakcyjny wypoczynek w mieście. Imprez w Opolu jest tak dużo i tak różnych, że Miasto postanowiło dzieciom i ich rodzicom przygotować specjalną „ściągę” na okres ferii. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami.

Jednocześnie przypominam, że w celu zapewnienia opieki dzieciom miasto stworzyło możliwość uczestniczenia dzieci w półkoloniach organizowanych przez MDK Opole i MOS Opole (w dniach 20/21 stycznia szkoła sondowała potrzeby rodziców w tym zakresie). Bliższe informacje na stronach organizatorów.

Nabory do klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017

Dyrekcja PSP nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego ukazała się uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania  za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Uchwała dotyczy rekrutacji uczniów od roku szkolnego 2016/2017 - UCHWAŁA NR XIX/342/15 RADY MIASTA OPOLA Z 17 GRUDNIA 2015

Ukazała się również uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Opole  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - UCHWAŁA NR XIX/343/15 RADY MIASTA OPOLA Z 17 GRUDNIA 2015

http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2015/3169/akt.pdf

 

50 lat logo

SPONSORZY:

optim

ape

zakupy dla dzieci

nici

sopelek

ines

cermag

opole

tak czytam

pinezka

rolkowisko

maestro

zabawki

PATRONI MEDIALNI:

radio opole

doxa fm

tvp3

projekt

Dzisiaj 34

Wczoraj 296

Tydzień 1409

Miesiąc 4881

Wszystkich 233387

W tej chwili stronę odwiedza 38 gości.