"...Poszukiwania ciekawej literatury dla dzieci" - zaproszenie na konferencję

MBP

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, Wydawnictwo” Literatura” zapraszają na konferencję dla rodziców, nauczycieli i bibliotekarzy „Potencjał zawarty w książkach, czyli poszukiwania ciekawej literatury dla dzieci”, która odbędzie się dnia 7.04.2016 r. ( czwartek) w MBP , ul. Minorytów 4 w sali konferencyjnej.

Będą omawiane m.inn. sposoby poszukiwania dobrej literatury dla dzieci i młodzieży, metody zachęcania najmłodszych do czytania.

Zapraszamy

Szczegółowy program:http://www.mbp.opole.pl/

Zasady i terminy rekrutacji do szkół miasta Opola

Szanowni Rodzice przyszłych uczniów klas 1. Informujemy, że na stronie internetowej Wydziału Oświaty (http://oswiata.opole.pl/rekrutacja/szkoly-podstawowe) ukazały się informacje dotyczące zasad rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Opole. PODANE SĄ RÓWNIEŻ TERMINY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ.

Poniżej, zamieszczamy informacje dotyczace rekrutacji do szkół podstawowych (więcej w zakładce ZAPISY).

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są dzieci:
  • 7-letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6-letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowani do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców kandydata. Nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami (przyjęto wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły). Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
 4. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznał określoną liczbę punktów oraz określił dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
  Uchwała XXXIX/776/17 Rady Miasta Opola z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 59) http://oswiata.opole.pl/images/rekrutacja/2018/Uchwa%C5%82a.pdf
 5. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
  Organ prowadzący ustalił również harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.
 6. Zarządzenie Nr OR-I.0050.60.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawiwych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym. http://oswiata.opole.pl/images/rekrutacja/2018/Za%C5%82%C4%85cznik-2.pdf
 7. Zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka należy dokonać w terminie od 1 lutego do 25 kwietnia 2017r., przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do danej szkoły podstawowej.

Ferie w mieście Opolu

Drodzy rodzice od 1 lutego rozpoczynają się dwutygodniowe ferie zimowe. Informujemy, że na stronie http://www.opole.pl/ferie-w-opolu/ znajdą państwo informacje na temat możliwości organizacji czasu wolnego dla swoich dzieci. Czas ten proponujemy zamienić na atrakcyjny wypoczynek w mieście. Imprez w Opolu jest tak dużo i tak różnych, że Miasto postanowiło dzieciom i ich rodzicom przygotować specjalną „ściągę” na okres ferii. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami.

Jednocześnie przypominam, że w celu zapewnienia opieki dzieciom miasto stworzyło możliwość uczestniczenia dzieci w półkoloniach organizowanych przez MDK Opole i MOS Opole (w dniach 20/21 stycznia szkoła sondowała potrzeby rodziców w tym zakresie). Bliższe informacje na stronach organizatorów.

Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci 6-letnich

Szanowni rodzice dzieci 6-letnich. W celu dokonania jak najwłaściwszego wyboru drogi edukacyjnej dla waszych dzieci miasto Opole otwarło PUNKT KONSULTACYJN. Dyżury pełnić będą  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy, doradcy metodyczni edukacji przedszkolnej, konsultanci Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz specjaliści Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu.

Miejsce: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Opole,
ul. Powstańców Śl. 19

Data: od 1 lutego do 29 lutego 2016 r. Godziny: 15.00 – 18.00

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW

PUNKTU KONSLTACYJNEGO DLA DODZICÓW DZIECI SZEŚCIOLETNICH

1.02.2016 - poniedziałek
3.02.2016 - środa
8.02.2016 - poniedziałek
10.02.2016 - środa
15.02.2016 - poniedziałek
17.02.2016 - środa
22.02.2016 - poniedziałek
24.02.2016 - środa
29.02.2016 - poniedziałek

Informacja dla rodzice 6-latków

Punkt  konsultacyjny dla rodziców 6 latków podejmujących decyzję o dalszej edukacji dziecka zostanie utworzony w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Czynny będzie od 1 do 29 lutego 2016 r.

w poniedziałki i środy w godz. 15.00 – 18.00

Dyżury pełnić będą  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy, doradcy metodyczni edukacji przedszkolnej, konsultanci MODN oraz specjaliści MPPP w Opolu.

 

prezydent

50 lat logo

SPONSORZY:

optim

ape

zakupy dla dzieci

nici

sopelek

ines

cermag

opole

tak czytam

pinezka

rolkowisko

maestro

zabawki

PATRONI MEDIALNI:

radio opole

doxa fm

tvp3

projekt

Dzisiaj 22

Wczoraj 98

Tydzień 120

Miesiąc 952

Wszystkich 239009

W tej chwili stronę odwiedza 35 gości.