Informacja dla rodzice 6-latków

Punkt  konsultacyjny dla rodziców 6 latków podejmujących decyzję o dalszej edukacji dziecka zostanie utworzony w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Czynny będzie od 1 do 29 lutego 2016 r.

w poniedziałki i środy w godz. 15.00 – 18.00

Dyżury pełnić będą  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy, doradcy metodyczni edukacji przedszkolnej, konsultanci MODN oraz specjaliści MPPP w Opolu.

Nabory do klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017

Dyrekcja PSP nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego ukazała się uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania  za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Uchwała dotyczy rekrutacji uczniów od roku szkolnego 2016/2017 - UCHWAŁA NR XIX/342/15 RADY MIASTA OPOLA Z 17 GRUDNIA 2015

Ukazała się również uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Opole  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - UCHWAŁA NR XIX/343/15 RADY MIASTA OPOLA Z 17 GRUDNIA 2015

http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2015/3169/akt.pdf

Dodatkowe dni wolne 2015/2016

Dyrektor szkoły ustala Zarządzeniem nr 1/2015/16 po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2015/2016. Wykaz dni wolnych znajduje się w zakładce Organizacja roku szkolnego i w poniższym zarządzeniu. W dniach tych szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

ZARZĄDZENIE NR 1/2015/16

Zajęcia wspinaczkowe dla dzieci

 Wspinaczka 1

Klub Wysokogórski z Opola organizuje na naszej ściance wspinaczkowej w środy (18.00 - 20.00) i piatki (17.30 - 19.00) zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zajęcia organizowane są dla grup zorganizowanych po wczesniejszym telefonicznym umówieniu się (w miarę wolnych miejsc) lub dla dzieci pod opieką rodziców (w miarę wolnych mijsc).

Warunkiem uczestnictwa jest: zgoda rodziców (prawnych opiekunów), strój sportowy i obuwie sportowe. 

Osoba prowadząca i bliższych informacji udziela Krzysztof Kurenda tel. 503664097

Stypendia szkolne

W związku z faktem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Uchwały Nr XII/197/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola (Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 1575) informuję, że zmieniły się procedury składania wniosków i udzielania wzmiankowanej pomocy. W zakładce INFROMACJE dostepne są nowe infromacje z tym związane. Poniżej podajemy również linki do strony internetowej MCS w Opolu gdzie m.in. dostępne są druki formularzy:

http://mcs.opole.pl/mcs/st_szkolne

Jarosław Cieśliński - dyrektor PSP nr 11 im. Orląt Lwowskich

 

50 lat logo

projekt

kosmiczne zajecia

SPONSORZY:

optim

ape

PATRONI MEDIALNI:

radio opole

doxa fm

Dzisiaj 163

Wczoraj 237

Tydzień 654

Miesiąc 4721

Wszystkich 221227

W tej chwili stronę odwiedza 58 gości.